hivatalos név - teljes név VERITAS Történetkutató Intézet
  - rövidített név VERITAS Intézet
székhely   H - 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
irodák   H - 1093 Budapest, Zsil utca 2–4.
postai cím   H - 1093 Budapest, Zsil utca 2–4.
telefon - központi +36-1-795-6581
fax - központi +36-1-795-0769
központi elektronikus levélcím info@veritas.gov.hu
honlap  www.veritasintezet.hu