Dr. habil. Sáringer János, PhD

tudományos főmunkatárs

Szervezeti csoport: 1945 utáni Kutatócsoport

Szakmai önéletrajz

Születési hely és idő: Törökszentmiklós, 1969. július 15.

VERITAS Történetkutató Intézet
H-1093 Budapest, Zsil utca 2–4.
E-mail: janos.saringer@veritas.gov.hu
Munkahelyi mobil: +36-70-436-36-29
Hivatali telefon:+36-1-89-61-029

TANULMÁNYOK

2016 a történelemtudomány habilitált doktora (Károli Gáspár Református Egyetem)
2005 Ph.D (SZTE BTK), történettudományi doktor modernkori szakirány
2001–2004 Történelem Doktori (Ph.D) Iskola Modernkori Program (SZTE BTK)
1997–2000 Mediterráneum története „B" speciális képzés (SZTE BTK)
1999/2000 tanév nemzetközi kapcsolatok, Paris-X., Nanterre
1995–2000 történész és történelem tanár (Szegedi Tudományegyetem, BTK)
1983–1987 Kereskedelemi Szakközépiskola, Szolnok

MUNKAHELYEK ÉS BEOSZTÁSOK

2016– Budapesti Gazdasági Egyetem, Külkereskedelmi Kar, Nemzetközi és Európa-tanulmányok Intézeti Tanszék, egyetemi docens
2014– VERITAS Történetkutató Intézet, tudományos főmunkatárs
2011–2014 Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet, tudományos munkatárs
2010–2011 Balassi Intézet Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága, nemzetközi referens
2007–2009 Balassi Intézet Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága, főosztályvezető-helyettes, titkárságvezető
2006–2007 Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága, nemzetközi referens
2005–2006 Duna Televízió Rt., külföldi tudósítóként az Európai Parlamenthez akkreditálva
2004–2005 Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Hispanisztika Tanszék, tudományos segédmunkatárs
2001–2004 Szegedi Tudományegyetem Történelem Doktori (Ph.D) Iskola Modernkori Program (állami ösztöndíjas)
2001–2005 Szegedi Tudományegyetem Európa Tanulmányok Központ, Szeged, munkatárs
2000–2001 Magyar Tudományos Akadémia ‒ Támogatott Kutatóhelyek Irodája Szeged, tudományos segédmunkatárs

KITÜNTETÉSEK, DÍJAK, CÍMEK

2004 a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága által kiírt pályázatán I. helyezés történelem tárgykörben (Korábban II. Díj)

SZAKMAI-TUDOMÁNYOS MEGBÍZATÁSOK

2016– Közép-Európai Club Pannónia Közhasznú Egyesület, tag
2015– Antall József Baráti Társaság, tag
2014– MTA köztestületi tag
2014– Magyar Történelmi Társulat, tag

IDEGENNYELV-ISMERET

  • francia, középfok
  • latin, középfok

KUTATÁSI TERÜLET

  • a 20. századi magyar külpolitika és diplomácia 

Publikációk

MTMT adatbázis