Dr. Tóth Eszter Zsófia, PhD

tudományos főmunkatárs

Szervezeti csoport: 1945 utáni Kutatócsoport

Szakmai önéletrajz

Születési hely és idő: Budapest, 1975. április 2.

VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár
H-1093 Budapest, Zsil utca 2–4.
E-mail: zsofia.eszter.toth@veritas.gov.hu
Munkahelyi mobil: +36-70-43-63-692
Hivatali telefon: +36-1-89-60-964

TANULMÁNYOK

2004 PhD fokozat, történelemtudomány (ELTE, Gazdaság- és Társadalomtörténet, summa cum laude)
2003 PhD részképzés, Université Pierre Mendes II Grenoble, France
1996–2002 jogász (ELTE)
1993–2000 magyar szakos középiskolai tanár (ELTE)
1993–1999 történelem szakos középiskolai tanár (ELTE)
1989–1993 ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium

MUNKAHELYEK ÉS BEOSZTÁSOK

2016– ELTE BTK Történeti Kollégium tag
2014– VERITAS Történetkutató Intézet, tudományos főmunkatárs
2010– EKF Történeti Doktor Iskola mb. előadó
2010– Zsigmond Király Főiskola kommunikáció szak mb. előadó
2004– ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténet Doktor Iskola mb. előadó
2009–2014 Magyar Nemzeti Levéltár, főlevéltáros
1999–2009 Politikatörténeti Intézet tudományos munkatárs

SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI, SZERKESZTŐSÉGI TAGSÁGOK

2010– Múlt-kor történelmi folyóirat, szerkesztőbizottság tagja
2005– Urbs várostörténeti folyóirat, szerkesztőbizottság tagja

KITÜNTETÉSEK, DÍJAK

2009 Collegium Hungaricum Ösztöndíj, Bécs
2009 Állami Eötvös Ösztöndíj, Bécs
2007 Collegium Hungaricum Ösztöndíj, Bécs
2007 Bólyai Kutatási Ösztöndíj
1998 Köztársasági Ösztöndíj

IDEGENNYELV-ISMERET

 • angol állami felsőfokú nyelvvizsga
 • német állami felsőfokú nyelvvizsga
 • orosz középfokú nyelvtudás

KUTATÁSI TERÜLET

 • Antall József miniszterelnök életútja
 • a kereszténydemokrata emigráció
 • az 1956-os forradalom története
 • nők a Gulágon
 • nőtörténet a szocialista időszakban
 • ügynökkérdés a szocializmusban
 • 1968 története és emlékezete
 • az 1989-es rendszerváltoztatás

PUBLIKÁCIÓK

MTMT adatbázis