Dr. Ligeti Dávid Ádám, PhD

Szervezeti csoport: Dualizmus-kori Kutatócsoport

Szakmai önéletrajz

Születési hely és idő: Budapest, 1983. november 5.

VERITAS Történetkutató Intézet
H-1093 Budapest, Zsil utca 2–4.
E-mail: david.ligeti@veritas.gov.hu
Munkahelyi mobil: +36-70-702-45-40
Hivatali telefon: +36-1-89-60-234

TANULMÁNYOK

2014 PhD fokozat (történelemtudományi, XX. századi egyetemes történelem szakirány) (ELTE)
2008–2011 ELTE BTK, Új- és Jelenkori Egyetemes Történelem Doktori Program, doktori abszolutórium
2002–2008 ELTE BTK, okleveles latin nyelv és irodalom és történelem szakos bölcsész
1996–2002 Budapesti Piarista Gimnázium, gimnáziumi érettségi

MUNKAHELYEK ÉS BEOSZTÁSOK

2014– VERITAS Történetkutató Intézet, tudományos munkatárs
2012–2014 Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint ennek jogelődje, levéltári referens
2011 Nemzeti Erőforrás Minisztérium, magyar közigazgatási ösztöndíjas
2007 Magyar Országos Levéltár, megbízási szerződéses

SZAKMAI-TUDOMÁNYOS MEGBÍZATÁSOK

2016– Történelemoktatók Szakmai Egyesülete, tag
2015– Magyar Történelmi Társulat, titkár
2014– Magyar Piarista Diákszövetség, tag
2014– MTA Köztestület, tag

KITÜNTETÉSEK, DÍJAK

2002 Sík Sándor-díj (Budapesti Piarista Gimnázium)

ÖSZTÖNDÍJAK

2014 Osztrák–Magyar Akcióalapítvány Nachbetreuungsstipendium (Bécs, 1 hónap)
2009 Osztrák–Magyar Akcióalapítvány Ernst Mach Stipendium (Bécs, 4 hónap)
2004 Köztársasági Ösztöndíj

IDEGENNYELV-ISMERET

  • angol, felsőfokú C típusú nyelvvizsga
  • német, felsőfokú C típusú nyelvvizsga
  • latin felsőfok (diploma alapján)
  • ógörög alapfok (egyetemi záróvizsga alapján)

KUTATÁSI TERÜLET

  • az első világháború története
  • az OsztrákMagyar Monarchia politikatörténete

Publikációk

MTMT adatbázis