Sajtótükör

Ligeti Dávid munkatársunk a Hadtörténelmi Közlemények 2019/4-es számában Nánay Mihály Habsburg József Ágostról (A katona és politikus: 1914–1924) írt monográfiájáról tett közzé recenziót.

2019. december 3.

Bertalan Péter  tanulmánya jelent meg a Károli Gáspár Református Egyetem kiadásában napvilágot látott Az egyházi intézmények működtetésének etikai alapjai című tanulmánykötetben. Munkatársunk írásának címe: Pálosok a történelemben. Mítosz és valóság.

2019. november 27.

A Közép-Európai Közlemények 2019/4-es számában Ligeti Dávid Hatos Pál: Az elátkozott köztársaság című könyvéről tett közzé recenziót, Orosz László pedig tanulmányt közölt A revízióorientált magyar–német együttműködés gátjai és lehetőségei (1918–1923) címmel.

2019. november 26.

Mit kezdjünk Horthyval? kérdéssel a kormányzó öröksége a témája a Hit Rádió Gyújtópont című műsorának témája. Meghívott szakértők Szakály Sándor  és Szita Szabolcs.

2019. november 22.

A Szatmári Kalendárium 2020 kiadványban Ujváry Gábor Trianon hatása a korabeli magyar történettudományra, Ligeti Dávid  pedig A trianoni békediktátum száz év és a „demokratikus elvek” tükrében címmel közölt esszét. Letölthető PDF

2019. november 21

A Scolar Kiadónál megjelent Tóth Eszter Zsófia tizennegyedik könyve Csemege ajándékkosár – Fogyasztás és zene a Kádár-korszakban címmel. Társszerzője Poós Zoltán. A kötet különleges vállalkozás: egy történész és egy író közös munkájának izgalmas eredménye. Bookline

2019. november 21.

Az Országház Könyvkiadónál megjelent 1918 – A Nagy Összeomlás című tanulmánykötet. A kiadványt Hermann Róbert és Ligeti Dávid  munkatársaink szerkesztették. Letölthető PDF

2019. november 20.

A Klió idei őszi számában megjelent Ligeti Dávid  munkatársunk Lothar Höbelt  Fennmaradni vagy elbukni? Osztrák politika az I. világháborúban című kötetéről írt recenziója. Letölthető PDF

2019. november 18.

Majoros István  egyetemi tanár 70. születésnapjára kollégái Az Eiffel-torony árnyékában címmel ünnepi köszöntő kötetet tettek közzé. A kötetben Ligeti Dávid is publikált. Ttanulmányának címe:  From South Tyrol to Galicia: The Fate of Austro-Hungarian Chief of Staff Franz Conrad von Hötzendorf in Mid 1916 (Dél-Tiroltól Galíciáig. Az osztrák-magyar Vezérkar főnökének, Franz Conrad von Hötzendorfnak sorsa 1916 közepén). Letölthető PDF

2019. november 17.

A KARC FM hullámhosszán elhangzó A Sors Szimfóniája műsorának témája az 1956-os forradalom és szabadságharc nyugati sajtóvisszhangja. Meghívott történész Rácz János kollégánk. 

2019. november 17.

A KARC FM hullámhosszán elhangzó Corvin Lapok műsorának témája IV. Károly felesége, Bourbon- Pármai Zita, a szociális érzékenység királynéja. Papp Endre vendége Ligeti Dávid munkatársunk.

2019. november 16.

A Történelem és irodalom mindenkinek Tőkéczki és Takaró műsor témája a Tanácsköztársaság igazi arca a magyar irodalomban. Takaró Mihály beszélgetőpartnere Gali Máté munkatársunk.

2019. november 16.

A Soproni Szemle idei harmadik számában Orosz László munkatársunk Klebelsberg Kuno és Sopron, 1920–1922 címmel közölt tanulmányt. Letölthető PDF

2019. november 15.

A Kossuth Rádió 100 éve történt című műsorának témája a Saint-Germainben aláírt békeszerződés, valamint az ausztriai szociáldemokrácia. Társi István műsorvezető Fiziker Róbert és Ligeti Dávid történészekkel beszélget.

2019. november 14.

Tóth Eszter Zsófia  a Napi Történelmi Forrás oldalán A KISZ esküvők kora címmel közölt írást. „A szocialista időszakban volt egy mára elfeledett házasodási forma: a KISZ-esküvő. Vagyis olyan esküvő, amelyet a Kommunista Ifjúsági Szövetség védnökölt. Hogyan történt ez és miért volt fontos az államnak? A szocialista időszak állama vallásellenes volt, az ateista állampropaganda megjelent abban a formában is, hogy az élet fordulóihoz kötődő ünnepeket társadalmi tartalmú ünnepekként definiálták újra (KISZ esküvő, névadó, társadalmi temetés). Az ünnepekben a hagyományos formákból bizonyos elemeket, melyek nem vallásos tartalmúak voltak, átemeltek. Így az esküvőnél a menyasszonytáncot. Azonban fontosnak tartották, hogy étteremben legyen az étkezés, nem otthon, a háznál. Aki templomban esküdött, nem számíthatott később a KISZ támogatására, sőt, előfordult olyan is, bár ritkán, hogy a KISZ kizárta tagjai közül.”

2019. november 12.

Bertalan Péter Így törte meg az egyházat a kommunista diktatúra címmel közölt cikket az Origo Tudomány rovatában. „Marosán György elérkezettnek látta az időt, hogy az egyházakkal, főként a katolikus klérussal szemben támadólag lépjen fel a pártállam. Nem elég csak politikailag fellépni, meg kell vonni az állam anyagi támogatását, ahogy ezt megtették néhány megyében” – írja kollégánk.

2019. november 12.

A KARC FM hullámhosszán elhangzó A Sors Szimfóniája műsorának témája az 1956-os forradalom és szabadságharc és az Amerikai Egyesült Államok. Papp Endre: műsorvezető Rácz Jánost kérdezi..

2019. november 10.

Az M5 Történelem és irodalom mindenkinek Tőkéczki és Takaró műsorának vendége Ligeti Dávid  munkatársunk és Nánay Mihály, akik a magyarbarát Habsburgokról beszélnek.

2019. november 9.

A KARC FM Corvin Lapok műsorának vendége Ligeti Dávid, aki a száz évvel ezelőtt történtek kapcsán a szabadkőművességről és wilsonizmusról beszél Papp Endre mikrofonja előtt.

2019. november 9.

Egyházak a vészkorszakban címmel közölt tanulmányt Kovács Kálmán Árpád a Magyar Hírlap oldalain. „Kísértetként bukkan fel újra és újra az a vád, hogy a keresztény egyházaktól soha nem állt távol az antiszemitizmus. Ennek kiragadott példáit hosszan szokták sorolni. Ugyanakkor kevésbé gyakran említett tény, hogy a hazai egyházak és sok tagjuk a második világháború, különösen a német megszállás alatt rendkívüli bátorsággal és találékonysággal keltek az üldözött zsidók védelmére” – olvasható az írás bevezetésében. Letölthető PDF

2019. november 9.

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsorának témája 1918–1919 Ausztriája, valamint a saint-germaini békeszerződés. Meghívott történész szakértők: Fiziker Róbert és Ligeti Dávid.

2019. november 7.

Az M1 Szemtől szembe műsorának témája a berlini fal leomlása. Meghívott szakértők: Tóth Eszter Zsófia munkatársunk és Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

2019. november 8.

A Bonum televízió reggeli beszélgetős műsorának vendége Farkas Judit Antónia munkatársunk, aki az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően a nyugati nagykövetségre menekülők sorsáról mesél.

2019. november 5.

A KARC FM Kérdőjel műsorának vendége Kovács Emőke, aki Imrényi Dávid mikrofonja előtt az 1956-os forradalom leveréséről, valamint a megtorlásokról beszél

2019. november 5.

A szovjet katonai invázió a témája a Bonum Televízió reggeli beszélgetős műsorának. Meghívott történész vendégek: Rácz János és Kiss Dávid  munkatársaink.

2019. november 4.

Farkas Judit  A belga követség védelmében. Maléter Pálné és B. Farkas Ferenc menekülése és megpróbáltatásai 1956 novemberében című írása olvasható a Magyar Hírlapban. „Gyenes Judith a mai napig jól emlékszik a belga követség másik magyar menedékkérőjével, a Petőfi Párt államminiszterével való rövid találkozására. A zaklatott állapotban lévő B. Farkas Ferenc meg volt győződve arról, hogy ha a szovjetek vagy a magyar hatóságok behatolnak és megtalálják őt az épületben, azonnal agyonlövik, vagy letartóztatják, és később kivégzik.”  Letölthető PDF

2019. november 4.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leveréséről beszél Ligeti Dávid a Kossuth Rádió hullámhosszán, a Jó reggelt, Magyarország műsorban. Munkatársunk rámutat, hogy a forradalmat követő öt évben „permanens megtorlás” folyt.

  1. november 4.

A KARC FM stúdiójának vendége Rácz János, aki az 1956-os forradalom és szabadságharcról beszél a Sors szimfóniája műsorban. Szerkesztő-riporter Papp Endre.

2019. november 3.

November 4-én hatvanhárom évvel ezelőtt vonultak be a szovjet csapatok Magyarországra, ezzel megkezdődött a forradalom leverése. November negyedikét a kormány 2013-ban a Nemzeti Gyász Emléknapjává nyilvánította. Az M1 stúdiójában Rácz János beszél az 1956-os eseményekről.

2019. november 3.

November 4-én hatvanhárom évvel ezelőtt vonultak be a szovjet csapatok Magyarországra, ezzel megkezdődött a forradalom leverése. November negyedikét a kormány 2013-ban a Nemzeti Gyász Emléknapjává nyilvánította. Az M1 stúdiójában Rácz János beszél az 1956-os eseményekről.

  1. november 3.

A KARC FM Corvin Lapok című műsorának meghívottja Ligeti Dávid, akit Papp Endre a szabadkőművességnek a dualizmusban folytatott tevékenységéről, az állam és az egyház szétválasztása céljában kifejtett erőfeszítéséről, valamint a szabadkőművesség és Trianon kapcsolatáról kérdez.

  1. november 2.

Az Interpress Magazin novemberi számában Tóth Eszter Zsófia  Kékfény – a szocialista időszak bűnügyi magazinja címmel közölt írást. „A Kékfény említésekor senki sem marad közömbös: vagy nosztalgikusan emlékeznek rá vissza, vagy kritizálják Szabó Lászlót, a műsor fekete bőrkabátos, elsötétített szemüvegű vezetőjét. Talán azért, mert keményvonalasan képviselte a szocialista időszak igazságszolgáltatás-politikáját” – áll a cikk bevezetőjében.

2019. november 2.

Az M5 Ez itt a kérdés műsorának vendégei Kiss Dávid munkatársunk és Ólmosi Zoltán nyugalmazott főlevéltáros, szerkesztő.  Az est témája: a Munkásőrség története és tevékenysége.

2019. október 31.

Tóth Eszter Zsófia A kimosott nejlonzacskók kora – az 1980-as évek című írása olvasható a Napi Történelmi Forrás honlapján. „Manapság ismét az érdeklődés középpontjába került a nejlonzacskózhasználat, elsősorban környezetvédelmi szempontból. Az 1970-es, ’80-as évek hiánygazdaságában nehéz volt nejlonzacskóhoz jutni, ezért akinek sikerült, használat után kimosta, majd újrahasznosította. A nejlonzacskók gyakran száradtak a ruhák mellett, felcsipeszelve. A gyors kiszárításnak azért volt jelentősége, hogy ne büdösödjön meg a nejlonzacskó, mert akkor használhatatlanná vált.”

2019. október 28.

A KARC FM A Sors szimfóniája című műsorának vendége Rácz János, akit  Papp Endre szerkesztő-riporter az 1856-os forradalom és szabadságharcról kérdez.

2019. október 27.

Az M5 Történelem és irodalom mindenkinek Tőkéczki és Takaró című műsor témája az 1956. október 25-én az Országház előtti sortűz. Meghívott szakértők: Máthé Áron és Rácz János történészek.

2019. október 26.

A KARC FM Hangoló műsorban megszólal Ligeti Dávid munkatársunk annak kapcsán, hogy Spanyolországban exhumálták és újratemették Francisco Franco tábornokot.

2019. október 25.

A Kossuth Rádió Kalendárium műsorában Tóth Eszter Zsófia a Csömöri hősök című kötetéről beszél Csűrős Csilla szerkesztő-riporter mikrofonja előtt.

2019. október 23.

A KARC FM Spájz műsorában Bertalan Péter a 63 évvel ezelőtti eseményeket eleveníti fel Farkas Beatrix mikrofonja előtt, hangsúlyt helyezve 956-os magyar forradalom nemzetközi vonatkozásaira, valamint a nagyhatalmak a magyar szabadságharccal kapcsolatos politikájára.

2019. október 23.

Az MTV Ma reggel című műsorának vendége Rácz János  munkatársunk, aki az ’56-os forradalom és szabadságharc előzményeiről és kitörésének okairól beszél.

2019. október 23.

Út a forradalomhoz – 1956 előzményei Rácz János  és  Kiss Dávid  munkatársaink a Bonum Televízió meghívottjai nemzeti ünnepünk alkalmával.

2019. október 22.