Szakály Sándorral  A világ nagyhatalmait nem érdekelte, hogy mi folyik a szovjet munkatáborokban címmel jelent meg interjú a Híradó honlapján. „Miután a bolsevikok 1917 novemberében hatalomra jutottak Oroszországban, igyekeztek ellenőrzés alatt tartani mindazokat, akiket politikai meggyőződésük, vallásosságuk, származásuk vagy más miatt „a nép ellenségének” minősítettek. Ennek egyik legfontosabb eleme a kényszermunka volt” – nyilatkozta intézetünk főigazgatója.

2018. november 25.