Az Egyháztörténeti Szemle idei 3. számában Anka László  munkatársunk  Apponyi Albert 1917-es törvénytervezete a katolikus autonómiáról  címmel közölt tanulmányt. A szerző bemutatja a tervezet parlamenti előterjesztését (1917. december 21.) megelőző politikai eseményeket, tárgyalja a vallás- és közoktatásügyi miniszter kezdeményezése kudarcának okait, a javaslat megtételének motivációs tényezőit, valamint ismerteti a jogszabálytervezet tartalmát.

2018. december 13