Sajtótükör

Élet a vasfüggöny mögött címmel jelent meg interjú Tóth Eszter Zsófiával. Munkatárunkat Orbán Erika kérdezte. Idézet az interjúból: „Felelősségteljes hivatás, hiszen, amit mi kutatunk és leírunk, azt tanulja meg a jövő nemzedéke és hatunk a jelenlegi diskurzusra is. Nekem készült már Színművészeti vizsgaelőadás a Kádár leányai kötetemből és segítettem több író munkáját is kutatási eredményeimmel. Mikor írok, nem működik bennem öncenzúra vagy megfelelési vágy, önmagamat adom. Könyveimben vannak személyes történetek is, ezért néha félúton állok történelem és irodalom között.”

2019. február 10.

A KARC FM Corvin lapok műsorának vendége Ujváry Gábor intézetvezető, akit Papp Endre műsorvezető a Szent Korona-tanról kérdez.

  1. február 9.

Szakály Sándorral sugárzott az Infórádió egy rövid interjút. A főigazgató a VERITAS Intézet levéltári feladataival és terveivel kapcsolatosan nyilatkozott.

2019. február 6.

Még nem dőlt el Európa sorsa  címmel Boross Péterrel készített interjú jelent meg a Magyar Nemzet oldalain. A beszélgetőtárs Megyeri Dávid volt. „Kétségtelen: normális körülmények között ezt a mai fura, kártékony társaságot el kellene tüntetni Brüsszelből. Nyilvánvaló, hogy a májusi európai parlamenti választások után változások lesznek, kérdés azonban, hogy mekkorák. Óvatos duhaj vagyok e tekintetben, mert Nyugaton túl sok elgyötört, átmosott agyú, opportunizmusra szoktatott ember van. A hosszú távú megoldás az lenne, ha a biztonsági és más szempontokból kockázatos Brüsszel helyett mondjuk Krakkó vagy Drezda lenne az unió központja.”

Letölthető PDF

  1. február 6.

Történelem és irodalom mindenkinek. Tőkéczki és Takaró műsora témája a Szent Korona. Meghívott szakértők: id. Bertényi Iván és Ujváry Gábor történészek.

2019. február 2.

Puszi Kádár Jánosnak… … és néhány évtizedre elég palacsinta címmel jelent meg Tóth Eszter Zsófia munkatársunkkal interjú a Nők Lapjában. Beszélgetőtársa Vass Virág volt.

2019. január 30.

Száz éve űzte ki a legbátrabb város lakossága az idegen megszállókat a témája Gali Máté  A balassagyarmati honvédők hőstette című cikkének a Magyar Hírlap hasábjain.

Letölthető PDF

2019. január 29.

A KARC FM Kérdőjel műsorának témája: ötven éve felgyújtotta magát egy 16 éves fiú a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Tóth Eszter Zsófia kolleganőnk  Bauer Sándorról beszél.

2019. január 23.

Áldás és veszély címmel  jelent meg interjú Bertalan Péter munkatársunkkal a Demokrata oldalain. A beszélgetőtárs Sinkovics Ferenc.  Letölthető PDF

2019. január 23.

Az M5 Ez itt a kérdés című műsorának témája Bauer Sándor mártírhalála. Meghívott vendégek: Tóth Eszter Zsófia történész, Székely Kornél tervező grafikus, Bauer Sándor kortársa, valamint Murányi András sportújságíró, médiaoktató.

2019. január 21.

A Kossuth Rádió Kalendárium műsorában a Magyar Nemzeti Múzeumban megnyílt Ismeretlen Görgei című tárlatról Hermann Róbert, a kiállítás egyik kurátora beszél Veres Emese Gyöngyvér mikrofonja előtt.

2019. január 21.

Az ECHO Tv Tegnapi történelem műsorában Rácz János és Máthé Áron történészek Nagy Imre  személyéről és történelmi szerepéről beszélnek Ferkó Dániel műsorvezetővel.

2019. január 21.

Kárbin Ákos kollégánk How could the Interest of the Hungarian Economy Succeed in the 1891 Austro-Hungarian-German Trade Treaty? (Hogyan érvényesült a magyar gazdasági érdek az 1981-ben a Monarchia és Németország között kötött kereskedelmi szerződésben?) címmel közölt tanulmányt a Semsey Viktória szerkesztette National Identity and Modernity 1870–1945 (Nemzeti identitás és modernitás 1890–1945) című, a Károli Gáspár Református Egytem és az L’Harmattan közös kiadásában megjelent tanulmánykötetben. Letölthető PDF

2019. január 21.

Sajtópolitika és diplomácia a háborúban címmel közölt cikket Joó András a Magyar Hírlap oldalán. Írása alcíme: Ecsetvonások Ullein-Reviczky Antal portréjához. Letölthető PDF

2019. január 19.

Anka László  Nélkülünk döntöttek rólunk címmel közölt cikket a Magyar Időkben.  Az írás alcíme: Száz éve nyílt meg az első világháborút lezáró békekonferencia.

Tovább a linkre

Gondola

  1. január 18.

Nemzetállam vagy etnikai föderáció?  címmel közölt cikket Lajtai László a Magyar Hírlap hasábjain. „Amint arról gróf Andrássy Gyula miniszterelnök a magyar országgyűlés képviselőházát 1868. december 7-én értesítette, az uralkodó az előző napon, több másikkal együtt A nemzetiségi egyenjogúság tárgyában címet viselő 1868. évi XLIV. törvénycikket is szentesítette, így annak aznapi képviselőházi és főrendiházi kihirdetésével immár visszavonhatatlanul törvényerőre emelkedett a 29 paragrafusból álló részletes jogszabály. Hosszú és rögös út vezetett e százötven évvel ezelőtti ünnepélyes pillanatig. Annál is inkább, mert a végül szentesítést nyert törvénynek az előkészítése is évekig húzódott, sőt majdhogynem végleg ad acta került” – írja kollégánk.

Letölthető PDF

veol.hu

vaol.hu

sonline.hu

feol.hu

duol.hu

2019. január 17.

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsorában a Nagy Háború irodalmi hatásairól, valamint Ady haláláról beszél Kovács Kálmán történész, Havas Judit irodalomtörténész és Hegyi Katalin irodalmi muzeológus.

2019. január 17.

A Kossuth Rádió Egyszer volt című műsorának vendége Hermann Róbert munaktársunk, akit Szemere Bertalanról kérdez Kiss Péter Ernő szerkesztő-műsorvezető.

2019. január 16.

Önkéntes beolvadás  címmel közölt cikket Orosz László a Magyar Hírlap oldalain. „Budapest néven egyesítették 1873-ban a Duna két partján elterülő három összenőtt, de önálló várost, melyek lakossága ekkor együttesen 280 ezer főt tett ki, ám alig negyven év alatt, az első világháború kirobbanásának idejére kilencszázezres metropolisszá duzzadt.  A magyar főváros, ahogyan sokáig az ország többi városa is, etnikailag nem volt magyar. A magyar városfejlődés hagyományosan, a 12. századi szász betelepülés óta német gyökerű: a 18. század végén, a francia forradalom korában a Magyar Királyságnak csupán egyetlen magyar többségű szabad királyi városa volt (Debrecen). Ám a 19. század modern politikai eszméi és gazdasági, társadalmi kihívásai gyorsan ráébresztették a német ajkú polgárságot a magyarsággal való érdekazonosságra. Ezért tudott az asszimiláció, az elmagyarosodás oly villámgyorsan lezajlani, mégpedig – ellentétben a századvéggel – ekkor még önként és természetes módon. Mindez különösen látványosan tetten érhető a magyar fővárosban, de csaknem ugyanilyen robbanásszerűen alakult át a teljes magyarországi városhálózat etnikai arculata a 19. században. Márpedig polgárosodottsága folytán a hazai nemzetiségek közül épp a németség asszimilációs veszteségei voltak a legnagyobbak” – olvasható munkatársunk írásában.

Letölthető PDF

  1. január 14.

A Civilrádió Scherzo műsorának meghívottja Szakály Sándor és Ungváry Krisztián. Téma: reflektorfényben a XX. századi magyar történelem.

2019. január 13.

A katonai siker okozta a bukást  címmel Hermann Róberttel készített interjú jelent meg a Feol.hu honlapján. „Dolgozom Görgei Artúr életrajzán is. Abban reménykedem, hogy legkésőbb hatvan éves koromra készen leszek vele.”

  1. január 13.

A Székesfehérvár írja: „Hetvenhat éve, 1943. január 12-én kezdődött a második világháborúban a szovjet Vörös Hadsereg támadása a Don-kanyarban, amelynek során napok alatt szinte teljesen megsemmisült a 200 ezer fős 2. magyar hadsereg. A doni katasztrófa a magyar hadtörténet legnagyobb veresége, idegen földön, idegen érdekekért négyszer annyi ember veszett el, mint a mohácsi csatában, magyar katonaság a keresztes háborúk óta nem harcolt ilyen messze hazájától. […] A Zrínyi Média videostúdiója három részes stúdióbeszélgetést készített dr. Szakály Sándor történész, dr. Szabó Péter történész és Sára Sándor filmrendező részvételével. 

2019. január 12.

A KARC FM Karcolat műsorának vendége Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója, akit Czirják Imre  kérdez.

2019. január 11.

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsorának témája Károlyi Mihály személye és politikája. Meghívott szakértők: Anka László és Ligeti Dávid történészek.

2019. január 10-

A Városunk elnevezésű budapesti honismereti folyóirat  2019. januári számában recenzió jelent meg Gali Máté munkatársunk A márványarcú miniszter című Berzeviczy-életrajzáról.

2019. január 10.

Két világtalálkozó Magyarországon címmel közölt cikket Kovács Kálmán Árpád a Magyar Hírlapban.  „A katolikusok XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszusa 1938. május 25-e és 29-e között számtalan főpap (köztük két leendő pápa) mellett több mint félmillió magyar és külföldi zarándokot vonzott Budapestre, május 27-én este pedig legalább 150 ezer férfi hömpölygött a főváros utcáin a Hősök tere felé az ottani szentségimádásra. Május 30-án – a világkongresszus bezárását követő napon – sor került a Szent István-emlékév katolikus egyházi megnyitójára. A jubiláris év állami megünneplése június 25-én vette kezdetét az Országház kupolacsarnokában tartott díszközgyűléssel” – olvasható munkatársunk írásában.

Letölthető PDF

2019. január 7.

„Egyesek politikai vitát akarnak kavarni” címmel interjú jelent meg Szakály Sándor főigazgatóval a Magyar Hírlap oldalain. A beszélgetés alcíme: „Micsoda cirkuszt csaptak József Attila szobra kapcsán, pedig jobb helyre került, mint ahol korábban volt”. Letölthető PDF

Hunhír.hu

Index.hu

444.hu

Népszava (letölthető PDF)

Szoljon.hu

Beol.hu

Feol.hu

Baon.hu

Heol.hu

Sonline.hu

Teol.hu

Veol.hu

Zaol.hu

ATV.hu

civilhetes.hu

B1 blog

2019. január 7.

Gali Máté munkatársunk Berzeviczy Albert az erdélyi nemzetiségi kérdésről címmel közölt tanulmányt a Kolozsvárt megjelenő Korunk folyóirat januári számában.

2019. január 4.

A Kossuth Rádió 100 éve történt című műsorának témája a Nagy Háború hátországa, valamint 1918-1919 tele. Szakértők: Szoleczky Emese főmuzeológus, Bonhardt Attila hadtörténész és Ligeti Dávid munkatársunk.

2019. január 3.

Pörögnek a fejemben a filmkockák – felépülő függők életútjai címmel  jelent meg a L’Harmattan kiadásában Bajzáth Sándor, Tóth Eszter Zsófia és Rácz József  által jegyzett kötet. Ez a mű Tóth Eszter Zsófia munkatársunk tizenharmadik megjelent kötete.

2019. január 3.

A Napi Történelmi Forrás oldalán Tóth Eszter Zsófia  A nagy havazás 1987-ben címmel közölt írást. „A szolidaritás, az összefogás élményei dominánsak, a rendkívüli helyzet szülte különleges élmények maradtak meghatározóak. A hóban rekedteket kiszabadító szovjet katonai járművek kiestek az emlékezetből. 1987. január 12-én arra ébredt az ország, hogy szinte teljesen járhatatlanok lettek az utak. Három napig megállás nélkül hullott a hó” – olvasható a cikkben.

Tóth Eszter Zsófia a Borsnak adott interjút Hiánycikk volt a karácsonyfa az ötvenes években címmel. „Mai ésszel szinte elképzelhetetlen, hogy békeidőben Magyarországon meg kellett szenvednie annak, aki karácsonyfa mellett szerette volna tölteni a szentestét […]  Ekkoriban a villanyvasút és a járóbaba volt a slágerajándék, a nyolcvanas években pedig jött a Moncsicsi és a legó. Mai fejjel szinte hihetetlen, hogy utóbbinak egyetlen szakboltja volt az egész országban, a Váci utcában …”

2018. december 24.

Az M5 Történelem és irodalom mindenkinek Tőkéczki és Takaró műsorának vendége Köő Artúr és Ligeti Dávid. A két történész az 1918. december 1-én lezajlott gyulafehérvári román nagygyűlésről és az ott elfogadott nyilatkozatról beszélnek.

2018. december 22.

Az Elek György által szerkesztett 2019-es Szatmári kalendáriumban Ligeti Dávid  Finis Hungariae: a történeti Magyarország összeomlása 1918-19 folyamán címmel tett közzé tanulmányt.

2018. december 21.

Az M5 Ez itt a kérdés című műsorának témája az antiszemitizmus Magyarországon és a Horthy által fémjelzett korszak. Meghívott történészek: Szakály Sándor és Karsai László.

2018. december 20. 

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsorában Társi István a déli hadszíntérről és az 1918-as őszi összeomlásról kérdezi Balla Tibor hadtörténészt, valamint  Pintér Tamás és Ligeti Dávid történészeket.

2018. december 20. 

A Korall  társadalomtörténeti folyóirat Fotó és társadalom  című számában közölt tanulmányt Farkas Judit Antónia  A képek, amelyek bejárták és megosztották az egész világot. A Life magazin 1956-os fotóic ímmel, Az írás bemutatja. hogy milyen  körülmények között készítették az amerikai hetilap megbízásából a forradalom napjaiban Magyarországon járt fotóriporterek felvételeiket, hogyan váltak a képek globálisan ismertté, milyen szerepet játszottak a forradalom elbeszélésének, emlékezetének alakításában, milyen hatást váltottak ki és hogyan használta azokat fel saját céljaira a kommunista és az antikommunista propaganda.

2018. december 20.

A Somogy kulturális folyóirat idei negyedik számában Hollósi Gábor  munkatársunk Adjátok vissza fürdőinket is című tanulmánnyal jelentkezett. Írásában az 1920-as évek gyógyfürdő- és ásványvíztörvényeiről értekezik. Kovács Kálmán Árpád  Az osztrák államtanács és a magyar vízügy kezdetei (1761-1785) című tanulmánnyal van jelen a folyóiratban.

2018. december 20.

Az Emlékeztetetőben, a hódmezővásárhelyi Emlékpont tudományos folyóiratának legújabb számában, Tóth Eszter Zsófia  az államszocializmus emblematikus ételeiről és italairól Márka, Bedeco és a többiek címmel közölt tanulmányt.

2018. december 20.

Jobbos történészek rombolják porig a horthysta mítoszt: Hatos és Szakály a 100 évvel ezelőtti összeomlás valódi okairól  címmel jelent meg interjú Szakály Sándor és Hatos Pál történészekkel a Válasz weboldalán.

2018. december 19.