Sajtótükör

A koraszülött-mentés hőskora Magyarországon – a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ címmel közölt cikket Tóth Eszter Zsófia  Napi történelmi forrás oldalán. „1954-től volt koraszülött-mentés Magyarországon. Budapesten a Schöpf-Merei Ágost Kórház és a Bakáts téri kórház 1967. január 1-től összevontan Anyavédelmi Központként működött. Ez volt az első olyan egészségügyi intézmény, ahol a veszélyeztetett terhesek és koraszülöttek ellátását speciálisan végezték, 450 férőhellyel. Az egészségügyi fejlődés fontos állomása volt ez. E cikkel emléket szeretnék állítani ennek a fontos munkának. Számos veszélyeztetett kismama köszönheti ennek az intézménynek gyermekét és sok koraszülött gyermek az életét” – olvasható a cikkben.

2018. május 10.

A Kossuth Rádió 100 éve történt című műsorában Ujváry Gábor a nagy háború után kialakult önálló magyar kulturális diplomáciáról és az európai nagyvárosokban létrejött magyar intézetekről beszélt.

2018. május 8.

A Kossuth Rádió Fülszöveg című könyvajánló műsorában Tóth Eszter Zsófia szólal meg Ceruzavonások Antall József arcéléhez című kötete megjelenése alkalmával.

2018. április 19.

Kárbin Ákos  Die Verhandlungen zwischen dem Deutschen Reich und der Österreichisch-Ungarischen Monarchie zum Zoll- und Handelsvertrag von 1891 (A Német Birodalom és az Osztrák-Magyar Monarchia közötti tárgyalások az 1891-es vám- és kereskedelmi szerződésről) címmel közölt tanulmányt az Ungarn-Jahrbuch legújabb, 33. számú kötetében.

2018. május 7.

A szakralitásnak, a hitnek és a reménynek nagy jelentősége van az ember életében – mondta tegnap Keszthelyen dr. Szakály Sándor, a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság elnöke. Az egyesület idei konferenciáján, a kastélymúzeumban a kortárs költészetben megjelenő szakralitást vették górcső alá” – olvasható a ZAOL.hu oldalán.

2018. május 5.

Új kísértet járta be Európát 1968-ban címmel közölt Rácz János  cikket a Magyar Hírlapban. „Ötven éve tört ki a párizsi diáklázadás, amely kis híján lángba borította egész Franciaországot” – olvasható írásában.

Letölthető PDF

  1. május 4.

Szakály Sándor  nyitotta meg a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szakralitás kortárs költészetünkben „Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér…” című konferenciáját.

2018. május 4.

A Kossuth Rádió történelmi magazinjában a nagy háború osztrák-magyar csapatainak technikai felszereltségéről beszélt Ligeti Dávid munkatársunk és Kelemen Ferenc tűzszerész.

2018. május 3.

A Magyar Katolikus Rádió Kapcsolatban című műsorának vendége Szakály Sándor, akivel Mezei Károly riporter beszélget a Kaposváron és Balatonföldváron töltött időszakról.

2018. május 2.

Hé, '68! Mi volt 1968 jelentősége? címmel Tóth Eszter Zsófiával készített interjút Szilvay Gergely a Mandiner számára. „Ez egy szimbolikus dátum, ami összefogja a korszakot. Amerikában és Olaszországban voltak korábban is megmozdulások, de 1968 volt, amikor a párizsi és ennek nyomán az olaszországi diáklázadások kitörtek. És 1968 a prágai tavasz éve is, Dubcek és az emberarcú szocializmus kísérlete, ami a szocializmus megreformálásával próbálkozik a rendszeren belül. Amerikában ekkor gyilkolják meg Martin Luther Kinget. Ekkor zajlik a szexuális forradalom: megjelenik például a fogamzásgátló tabletta, először van a nőknek lehetősége arra, hogy eldöntsék, lesz-e a kapcsolatból gyerek vagy sem. Ez a döntés addig a férfiak kezében volt. A csúcson volt ekkor a feminizmus második hulláma, ami a melltartóégetésig is elment. Tehát ebbe a csomópontba sűrűsödnek össze a nyugati és keleti eseménye” – nyilatkozza munkatársunk.

2018. május 1.

Ligeti Dávid a Karc FM Corvin lapok című műsorának meghívottja, aki I. Ferenc József 1867. évi magyar királyi koronázásáról beszélgetett Papp Endrével.

2018. április 28.

Gali Máté  A numerus clausus módosítása címmel közölt cikket a Magyar Időkben. „A numerus clausus módosításáról rendelkező 1928. évi XIV. törvénycikket 1928. április 26án hirdették ki. A változtatás révén – ami nagyobb mozgásteret biztosított az intézményeknek a felvételi eljárás során – a következő években a felsőoktatásban a szidó származású hallgatók száma néhány százalékkal emelkedett […]” – olvasható munkatársunk írásában.

2018. április 26.

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsorának témája az elmúlt századforduló Boszniája. Meghívott vendégek Schwarczwölder Ádám és Völgyesi Zoltán történészek.

2018. április 25.

A Kossuth Rádió 180 perc című reggeli műsorának vendége Ujváry Gábor, aki az önálló magyar kulturális diplomáciáról és a külföldi magyar kulturális intézetekről beszélt.

2018. április 24.

A Századok idén megjelent második számában Ligeti Dávid és Lévai Kristóf, intézetünk korábbi gyakornoka recenziót közölt Kiss Dávid A Munkásőrség története és előzményei című monográfiáról.

2018. április 24.

A Kossuth Rádió politikatörténeti magazinjának témája a tiltott önkényuralmi jelvények. A műsorban megszólal Kónya Imre volt belügyminiszter, Schiffer János volt politikus, illetve Tóth Eszter Zsófia.

2018. április 23. 

Ligeti Dávid  Vilmos császár korán örült a győzelemnek címmel közölt cikket a Magyar Hírlapban. „Száz éve, a Nagy Háború utolsó tavaszán a nyugati fronton általános offenzívát indított a német hadsereg, amely egészen július közepéig tartott. A kezdeményezés 1916 nyara után most először került II. Vilmos császár csapatainak kezébe. A hadjárat során több alkalommal kritikus helyzetbe került az antant, végül azonban a brit és amerikai erők által támogatott francia csapatoknak sikerült elhárítani a támadásokat, megvédeni Párizst, majd a nyár derekától több ellentámadással kiűzni a németeket Franciaországból és Belgium nagyobb részéről” – olvasható munkatársunk írásában.

Tovább a linkre

2018. április 23.

Az Echo TV Élő örökség című műsorának témája 1968 és a csehszlovákiai bevonulás. Meghívott szakértő Tóth Eszter Zsófia, a VERITAS Intézet tudományos főmunkatársa.

2018. április 22.

Kiss Dáviddal jelent meg interjú a Kisalföld irodalmi magazinjában, a Regényújságban a Pap Zsolttal közösen kiadott interjúkötet bemutatása kapcsán.

  1. április 19.

A Kossuth Rádió hetente rendelkező történelmi magazinjában Kovács Kálmán Árpád, Ligeti Dávid és Stencinger Norbert a tábori lelkészek szerepéről az első világháborúban témában szólaltak meg Társi István mikrofonja előtt.

2018. április 19.

Veszprémy László Bernát a KARC FM Hangoló című műsorában a hazai kormánypárti és ellenzéki értelmiségről és annak politikai szerepéről beszél.

2018. április 19.<

A Kossuth Rádió 25 éve történt című politikatörténeti műsor meghívottja Boross Péter volt miniszterelnök, Bauer Béla, a Századvég Alapítvány vezető kutatója és Kónya Imre, az Antall–Boross kormány  volt belügyminisztere, akik az 1993 februári kormányátalakításról beszéltek.

2018. április 16.

A KARC FM Karcolat elnevezésű műsorának vendége Ligeti Dávid munkatársunk, akit az 1868-as magyar-horvát kiegyezésről és a magyar-horvát történelmi kapcsolatokról kérdez Czirják Imre.

2018. április 13.

A Hegyvidék televízió Duett című műsorának vendége Tóth Eszter Zsófia, a VERITAS történésze, akit Krassó László szerkesztő-műsorvezető kutatásairól kérdez

2018. ápriis 13.

Hollósi Gábor  Egyéni választókerületektől a listás szavazásig. A választási rendszer a Horthy-korszakban címmel közölt tanulmányt az Élet és Tudomány 2018/15. számában.

  1. április 13.

„Napjaink egyik legizgalmasabb hazai közéleti folyamata a népi–urbánus frontvonal felbomlása…” – kezdi Veszprémy László Bernát a Kommentár idei március-áprilisi számában megjelent Utat a népnek! című cikkét.

2018. április 12.

Kiss Dávid a második világháborút lezáró párizsi békeszerződésről közölt cikket. „Az 1946–47-es béketárgyalásokon mindennél fontosabb volt az elcsatolt/elcsatolandó területek kérdése vagy a jóvátétel fizetésének mértéke, továbbá a csehszlovákiai magyar lakosság kitelepítésének az ügye. A katonai rész szerepe igazán csak a békeszerződés megkötését követően értékelődött fel” – olvasható a Magyar Időkben megjelent írásban.

Letölthető PDF

2018. április 9.

A Kossuth Rádió Vasárnapi újság műsorában a középosztályról beszélt Marinovich Endre, Antall József volt kabinetfőnöke, valamint Bauer Béla szociológus, a Századvég kutatója.

2018. április 8.

A Magyar Katolikus Rádió Kapcsolatban című műsorának vendége Szakály Sándor, aki Törökkoppányról, szülőfalujáról beszélt Mezei Károly mikrofonja előtt.

2018. április 4.

Ligeti Dávid munkatársunk recenziót közölt a Hadtörténelmi Közlemények 2018/1. számában a Der Erste Weltkrieg aus ungarischer Sicht című, a bécsi Collegium Hungaricum által kiadott tanulmánykötetről. 

2018. április 4.

A Kossuth Rádió 100 éve történt című műsorában a nagy háborúról és az egyház helyzetéről beszéltek Fejérdy András, Kovács Kálmán Árpád és Ligeti Dávid történészek.

2018. március 29.

A KARC FM Corvin lapok műsorának vendége Orosz László  munkatársunk, akit Papp Endre  műsorvezető a magyarországi németek történetéről kérdezett.

2018. március 24.

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsorának vendégei Spekál József  mérnök-ezredes, Margittai Gábor újságíró, valamint Major Anita és Ligeti Dávid történészek. Beszélgetésük témája: élelmezés a háborúban.

2018. március 22.

A HVG honlapján megjelent Ujváry Gábor  munkatársunk  Szapor Juditnak írt válasza: „Nem ismerjük egymást, így nehéz eldöntenem, miért most reagál egy 2015–2016-ban lefolyt vitára, és miért teszi ezt rám nézve megbélyegzően. Cikke elején állami történésznek nevez, ami nyilván sértőnek szánt, ám inkább elgondolkodtató állítás. Magyarországon ugyanis szinte valamennyi, a szakmájából élő historikus rászolgál az állami jelzőre, hiszen olyan felsőoktatási intézményben vagy akadémiai kutatóintézetben dolgozik, amely éppúgy magyar állami támogatással működik, mint munkahelyem, a VERITAS Történetkutató Intézet. A különböző negatív minősítésekhez persze könnyen hozzászokik az ember, írásában ezt furcsállom a legkevésbé" – kezdi munkatárunk. Tovább a linkre.

A terjedelmi okok miatt a válasz csak egy része látott napvilágot a heti folyóirat honlapján. A teljes válasz itt olvasható.

2018. március 21.

Kovács Kálmán Árpád A magyar zsidóság emancipációja címmel közölt cikket a Magyar Hírlapban. „Nemrég volt a százötvenedik évfordulója annak, hogy Andrássy Gyula miniszterelnök beterjesztette az izraeliták polgári és politikai jogok tekintetében való egyenjogúságáról szóló törvényjavaslatot. A királyi szentesítést követően életbe lépő jogszabály az ország izraelita lakosait minden polgári és politikai jog gyakorlására a keresztény lakosokkal egyenlő módon jogosítottaknak nyilvánította, és minden ezzel ellenkező törvény, szokás vagy rendelet jogérvényét megszüntette” – olvasható munkatársunk írásában.

Letölthető PDF

2018. március 21.

A Kossuth Rádió Tér-Idő műsorának vendége Tóth Eszter Zsófia, aki a szocializmusban radikálisan megváltozott női életmódról, valamint a Kádár-korszak női ideáljáról beszélt.

2018. március 20.

A Fülöp Mihály szerkesztette Az elfelejtett béke. Tanulmánykötet a párizsi magyar békeszerződés életbelépésének 70. évfordulójára című e-kötetben jelent meg Kiss Dávid  Az 1947-es magyar béke-előkészítés az új haderő szervezésének és a határok kialakításának tükrében című tanulmánya.  A opus itt tölthető le.

  1. március 20.

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsorában Franz Conrad von Hötzendorf a Monarchia vezérkari főnökéről beszélt  Anka László, Ligeti Dávid, Pollmann Ferenc és Hajdu Tibor.

2018. március 16. 

A KARC FM Hangoló című műsorának vendége Szakály Sándor, akivel Pelyach Gergely beszélget legújabb interjúkötete megjelenése kapcsán.

2018. március 16.

A KARC FM Déli News műsorában rövid interjú hangzott el Szakály Sándorral a nemzeti ünnepeinkről. A főigazgató szerint „a közös ügyek mentén kell megtalálni azokat az irányokat, amelyekben a nemzet egésze egyetért”.

2018. március 16.

Hermann Róbert  a forradalom és szabadságharc előzményeiról, 1848 tavaszáról, a márciusi ifjakról és a 12 pontról beszélt az M1 Híradójában.

2018. március 15.