Sajtótükör

Hé, '68! Mi volt 1968 jelentősége? címmel Tóth Eszter Zsófiával készített interjút Szilvay Gergely a Mandiner számára. „Ez egy szimbolikus dátum, ami összefogja a korszakot. Amerikában és Olaszországban voltak korábban is megmozdulások, de 1968 volt, amikor a párizsi és ennek nyomán az olaszországi diáklázadások kitörtek. És 1968 a prágai tavasz éve is, Dubcek és az emberarcú szocializmus kísérlete, ami a szocializmus megreformálásával próbálkozik a rendszeren belül. Amerikában ekkor gyilkolják meg Martin Luther Kinget. Ekkor zajlik a szexuális forradalom: megjelenik például a fogamzásgátló tabletta, először van a nőknek lehetősége arra, hogy eldöntsék, lesz-e a kapcsolatból gyerek vagy sem. Ez a döntés addig a férfiak kezében volt. A csúcson volt ekkor a feminizmus második hulláma, ami a melltartóégetésig is elment. Tehát ebbe a csomópontba sűrűsödnek össze a nyugati és keleti eseménye” – nyilatkozza munkatársunk.

2018. május 1.

Ligeti Dávid a Karc FM Corvin lapok című műsorának meghívottja, aki I. Ferenc József 1867. évi magyar királyi koronázásáról beszélgetett Papp Endrével.

2018. április 28.

Gali Máté  A numerus clausus módosítása címmel közölt cikket a Magyar Időkben. „A numerus clausus módosításáról rendelkező 1928. évi XIV. törvénycikket 1928. április 26án hirdették ki. A változtatás révén – ami nagyobb mozgásteret biztosított az intézményeknek a felvételi eljárás során – a következő években a felsőoktatásban a szidó származású hallgatók száma néhány százalékkal emelkedett […]” – olvasható munkatársunk írásában.

2018. április 26.

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsorának témája az elmúlt századforduló Boszniája. Meghívott vendégek Schwarczwölder Ádám és Völgyesi Zoltán történészek.

2018. április 25.

A Kossuth Rádió 180 perc című reggeli műsorának vendége Ujváry Gábor, aki az önálló magyar kulturális diplomáciáról és a külföldi magyar kulturális intézetekről beszélt.

2018. április 24.

A Századok idén megjelent második számában Ligeti Dávid és Lévai Kristóf, intézetünk korábbi gyakornoka recenziót közölt Kiss Dávid A Munkásőrség története és előzményei című monográfiáról.

2018. április 24.

A Kossuth Rádió politikatörténeti magazinjának témája a tiltott önkényuralmi jelvények. A műsorban megszólal Kónya Imre volt belügyminiszter, Schiffer János volt politikus, illetve Tóth Eszter Zsófia.

2018. április 23. 

Ligeti Dávid  Vilmos császár korán örült a győzelemnek címmel közölt cikket a Magyar Hírlapban. „Száz éve, a Nagy Háború utolsó tavaszán a nyugati fronton általános offenzívát indított a német hadsereg, amely egészen július közepéig tartott. A kezdeményezés 1916 nyara után most először került II. Vilmos császár csapatainak kezébe. A hadjárat során több alkalommal kritikus helyzetbe került az antant, végül azonban a brit és amerikai erők által támogatott francia csapatoknak sikerült elhárítani a támadásokat, megvédeni Párizst, majd a nyár derekától több ellentámadással kiűzni a németeket Franciaországból és Belgium nagyobb részéről” – olvasható munkatársunk írásában.

Tovább a linkre

2018. április 23.

Az Echo TV Élő örökség című műsorának témája 1968 és a csehszlovákiai bevonulás. Meghívott szakértő Tóth Eszter Zsófia, a VERITAS Intézet tudományos főmunkatársa.

2018. április 22.

Kiss Dáviddal jelent meg interjú a Kisalföld irodalmi magazinjában, a Regényújságban a Pap Zsolttal közösen kiadott interjúkötet bemutatása kapcsán.

  1. április 19.

A Kossuth Rádió hetente rendelkező történelmi magazinjában Kovács Kálmán Árpád, Ligeti Dávid és Stencinger Norbert a tábori lelkészek szerepéről az első világháborúban témában szólaltak meg Társi István mikrofonja előtt.

2018. április 19.

Veszprémy László Bernát a KARC FM Hangoló című műsorában a hazai kormánypárti és ellenzéki értelmiségről és annak politikai szerepéről beszél.

2018. április 19.<

A Kossuth Rádió 25 éve történt című politikatörténeti műsor meghívottja Boross Péter volt miniszterelnök, Bauer Béla, a Századvég Alapítvány vezető kutatója és Kónya Imre, az Antall–Boross kormány  volt belügyminisztere, akik az 1993 februári kormányátalakításról beszéltek.

2018. április 16.

A KARC FM Karcolat elnevezésű műsorának vendége Ligeti Dávid munkatársunk, akit az 1868-as magyar-horvát kiegyezésről és a magyar-horvát történelmi kapcsolatokról kérdez Czirják Imre.

2018. április 13.

A Hegyvidék televízió Duett című műsorának vendége Tóth Eszter Zsófia, a VERITAS történésze, akit Krassó László szerkesztő-műsorvezető kutatásairól kérdez

2018. ápriis 13.

Hollósi Gábor  Egyéni választókerületektől a listás szavazásig. A választási rendszer a Horthy-korszakban címmel közölt tanulmányt az Élet és Tudomány 2018/15. számában.

  1. április 13.

„Napjaink egyik legizgalmasabb hazai közéleti folyamata a népi–urbánus frontvonal felbomlása…” – kezdi Veszprémy László Bernát a Kommentár idei március-áprilisi számában megjelent Utat a népnek! című cikkét.

2018. április 12.

Kiss Dávid a második világháborút lezáró párizsi békeszerződésről közölt cikket. „Az 1946–47-es béketárgyalásokon mindennél fontosabb volt az elcsatolt/elcsatolandó területek kérdése vagy a jóvátétel fizetésének mértéke, továbbá a csehszlovákiai magyar lakosság kitelepítésének az ügye. A katonai rész szerepe igazán csak a békeszerződés megkötését követően értékelődött fel” – olvasható a Magyar Időkben megjelent írásban.

Letölthető PDF

2018. április 9.

A Kossuth Rádió Vasárnapi újság műsorában a középosztályról beszélt Marinovich Endre, Antall József volt kabinetfőnöke, valamint Bauer Béla szociológus, a Századvég kutatója.

2018. április 8.

A Magyar Katolikus Rádió Kapcsolatban című műsorának vendége Szakály Sándor, aki Törökkoppányról, szülőfalujáról beszélt Mezei Károly mikrofonja előtt.

2018. április 4.

Ligeti Dávid munkatársunk recenziót közölt a Hadtörténelmi Közlemények 2018/1. számában a Der Erste Weltkrieg aus ungarischer Sicht című, a bécsi Collegium Hungaricum által kiadott tanulmánykötetről. 

2018. április 4.

A Kossuth Rádió 100 éve történt című műsorában a nagy háborúról és az egyház helyzetéről beszéltek Fejérdy András, Kovács Kálmán Árpád és Ligeti Dávid történészek.

2018. március 29.

A KARC FM Corvin lapok műsorának vendége Orosz László  munkatársunk, akit Papp Endre  műsorvezető a magyarországi németek történetéről kérdezett.

2018. március 24.

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsorának vendégei Spekál József  mérnök-ezredes, Margittai Gábor újságíró, valamint Major Anita és Ligeti Dávid történészek. Beszélgetésük témája: élelmezés a háborúban.

2018. március 22.

A HVG honlapján megjelent Ujváry Gábor  munkatársunk  Szapor Juditnak írt válasza: „Nem ismerjük egymást, így nehéz eldöntenem, miért most reagál egy 2015–2016-ban lefolyt vitára, és miért teszi ezt rám nézve megbélyegzően. Cikke elején állami történésznek nevez, ami nyilván sértőnek szánt, ám inkább elgondolkodtató állítás. Magyarországon ugyanis szinte valamennyi, a szakmájából élő historikus rászolgál az állami jelzőre, hiszen olyan felsőoktatási intézményben vagy akadémiai kutatóintézetben dolgozik, amely éppúgy magyar állami támogatással működik, mint munkahelyem, a VERITAS Történetkutató Intézet. A különböző negatív minősítésekhez persze könnyen hozzászokik az ember, írásában ezt furcsállom a legkevésbé" – kezdi munkatárunk. Tovább a linkre.

A terjedelmi okok miatt a válasz csak egy része látott napvilágot a heti folyóirat honlapján. A teljes válasz itt olvasható.

2018. március 21.

Kovács Kálmán Árpád A magyar zsidóság emancipációja címmel közölt cikket a Magyar Hírlapban. „Nemrég volt a százötvenedik évfordulója annak, hogy Andrássy Gyula miniszterelnök beterjesztette az izraeliták polgári és politikai jogok tekintetében való egyenjogúságáról szóló törvényjavaslatot. A királyi szentesítést követően életbe lépő jogszabály az ország izraelita lakosait minden polgári és politikai jog gyakorlására a keresztény lakosokkal egyenlő módon jogosítottaknak nyilvánította, és minden ezzel ellenkező törvény, szokás vagy rendelet jogérvényét megszüntette” – olvasható munkatársunk írásában.

Letölthető PDF

2018. március 21.

A Kossuth Rádió Tér-Idő műsorának vendége Tóth Eszter Zsófia, aki a szocializmusban radikálisan megváltozott női életmódról, valamint a Kádár-korszak női ideáljáról beszélt.

2018. március 20.

A Fülöp Mihály szerkesztette Az elfelejtett béke. Tanulmánykötet a párizsi magyar békeszerződés életbelépésének 70. évfordulójára című e-kötetben jelent meg Kiss Dávid  Az 1947-es magyar béke-előkészítés az új haderő szervezésének és a határok kialakításának tükrében című tanulmánya.  A opus itt tölthető le.

  1. március 20.

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsorában Franz Conrad von Hötzendorf a Monarchia vezérkari főnökéről beszélt  Anka László, Ligeti Dávid, Pollmann Ferenc és Hajdu Tibor.

2018. március 16. 

A KARC FM Hangoló című műsorának vendége Szakály Sándor, akivel Pelyach Gergely beszélget legújabb interjúkötete megjelenése kapcsán.

2018. március 16.

A KARC FM Déli News műsorában rövid interjú hangzott el Szakály Sándorral a nemzeti ünnepeinkről. A főigazgató szerint „a közös ügyek mentén kell megtalálni azokat az irányokat, amelyekben a nemzet egésze egyetért”.

2018. március 16.

Hermann Róbert  a forradalom és szabadságharc előzményeiról, 1848 tavaszáról, a márciusi ifjakról és a 12 pontról beszélt az M1 Híradójában.

2018. március 15.

A VEOL, a Veszprém megyei hírportál közölt egy hosszabb beszámolót Petőfi Sándor tényleg Segesváron halhatott meg? – Hermann Róbert tartott előadást Veszprémben címmel.

  1. március 15.

A Lánchídrádió Szabad gondolat című műsorának vendége Rácz János, aki a Sztálin halála utáni reformtörekvésekről beszélt. Munkatársunkat Papp Endre kérdezte.

2018. március 4.

A KARC FM Corvin lapok műsorának vendége Veszprémy László Bernát. A beszélgetés témája a numerus clausus a hazai és a határon túli zsidó sajtóban való fogadtatása.

2018. március 3.

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsorának vendégei Joó András, Ligetvári Dávid, Hajdu Tibor és Völgyesi Zoltán, akik a nagy háborút megelőző szövetségi rendszerekről és a Monarchia világhatalmi pozíciójáról beszéltek.

2018. március 1.

Boross Péterrel készített interjút a Magyar Hírlap. „Nyugat-Európa lassan a halódó civilizációk valamennyi tünetét felmutatja” – állítja a volt miniszterelnök, a VERITAS Történetkutató Intézet Tanácsadó testületének elnöke.

Letölthető PDF

  1. február 28.

A KARC FM Bírósági akták című műsorának vendége Zinner Tibor, aki a jogászok 1945 és 1989 közötti meghurcolásáról és Sulyok Dezsőről beszélget Szántó Georginával.

208. február 25.

A KARC FM Corvin lapok című műsorában Papp Endre munkatársunkat, Joó Andrást kérdezi az 1920. évi XXV. törvénycikkről, vagyis a numerus claususról.

2018. február 24.

A Kossuth Rádió 100 éve történt című műsorában a boldog békeidő utolsó éveiről és Ferenc József Szerbiának küldött jegyzékéről beszéltek Ligeti Dávid, Joó András és ifjabb  Bertényi Iván történészek.

2018. február 22.