Sajtótükör

Az Echo TV Élő örökség című műsorának témája 1968 és a csehszlovákiai bevonulás. Meghívott szakértő Tóth Eszter Zsófia, a VERITAS Intézet tudományos főmunkatársa.

2018. április 22.

Kiss Dáviddal jelent meg interjú a Kisalföld irodalmi magazinjában, a Regényújságban a Pap Zsolttal közösen kiadott interjúkötet bemutatása kapcsán.

  1. április 19.

A Kossuth Rádió hetente rendelkező történelmi magazinjában Kovács Kálmán Árpád, Ligeti Dávid és Stencinger Norbert a tábori lelkészek szerepéről az első világháborúban témában szólaltak meg Társi István mikrofonja előtt.

2018. április 19.

Veszprémy László Bernát a KARC FM Hangoló című műsorában a hazai kormánypárti és ellenzéki értelmiségről és annak politikai szerepéről beszél.

2018. április 19.<

A Kossuth Rádió 25 éve történt című politikatörténeti műsor meghívottja Boross Péter volt miniszterelnök, Bauer Béla, a Századvég Alapítvány vezető kutatója és Kónya Imre, az Antall–Boross kormány  volt belügyminisztere, akik az 1993 februári kormányátalakításról beszéltek.

2018. április 16.

A KARC FM Karcolat elnevezésű műsorának vendége Ligeti Dávid munkatársunk, akit az 1868-as magyar-horvát kiegyezésről és a magyar-horvát történelmi kapcsolatokról kérdez Czirják Imre.

2018. április 13.

A Hegyvidék televízió Duett című műsorának vendége Tóth Eszter Zsófia, a VERITAS történésze, akit Krassó László szerkesztő-műsorvezető kutatásairól kérdez

2018. ápriis 13.

Hollósi Gábor  Egyéni választókerületektől a listás szavazásig. A választási rendszer a Horthy-korszakban címmel közölt tanulmányt az Élet és Tudomány 2018/15. számában.

  1. április 13.

„Napjaink egyik legizgalmasabb hazai közéleti folyamata a népi–urbánus frontvonal felbomlása…” – kezdi Veszprémy László Bernát a Kommentár idei március-áprilisi számában megjelent Utat a népnek! című cikkét.

2018. április 12.

Kiss Dávid a második világháborút lezáró párizsi békeszerződésről közölt cikket. „Az 1946–47-es béketárgyalásokon mindennél fontosabb volt az elcsatolt/elcsatolandó területek kérdése vagy a jóvátétel fizetésének mértéke, továbbá a csehszlovákiai magyar lakosság kitelepítésének az ügye. A katonai rész szerepe igazán csak a békeszerződés megkötését követően értékelődött fel” – olvasható a Magyar Időkben megjelent írásban.

Letölthető PDF

2018. április 9.

A Kossuth Rádió Vasárnapi újság műsorában a középosztályról beszélt Marinovich Endre, Antall József volt kabinetfőnöke, valamint Bauer Béla szociológus, a Századvég kutatója.

2018. április 8.

A Magyar Katolikus Rádió Kapcsolatban című műsorának vendége Szakály Sándor, aki Törökkoppányról, szülőfalujáról beszélt Mezei Károly mikrofonja előtt.

2018. április 4.

Ligeti Dávid munkatársunk recenziót közölt a Hadtörténelmi Közlemények 2018/1. számában a Der Erste Weltkrieg aus ungarischer Sicht című, a bécsi Collegium Hungaricum által kiadott tanulmánykötetről. 

2018. április 4.

A Kossuth Rádió 100 éve történt című műsorában a nagy háborúról és az egyház helyzetéről beszéltek Fejérdy András, Kovács Kálmán Árpád és Ligeti Dávid történészek.

2018. március 29.

A KARC FM Corvin lapok műsorának vendége Orosz László  munkatársunk, akit Papp Endre  műsorvezető a magyarországi németek történetéről kérdezett.

2018. március 24.

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsorának vendégei Spekál József  mérnök-ezredes, Margittai Gábor újságíró, valamint Major Anita és Ligeti Dávid történészek. Beszélgetésük témája: élelmezés a háborúban.

2018. március 22.

A HVG honlapján megjelent Ujváry Gábor  munkatársunk  Szapor Juditnak írt válasza: „Nem ismerjük egymást, így nehéz eldöntenem, miért most reagál egy 2015–2016-ban lefolyt vitára, és miért teszi ezt rám nézve megbélyegzően. Cikke elején állami történésznek nevez, ami nyilván sértőnek szánt, ám inkább elgondolkodtató állítás. Magyarországon ugyanis szinte valamennyi, a szakmájából élő historikus rászolgál az állami jelzőre, hiszen olyan felsőoktatási intézményben vagy akadémiai kutatóintézetben dolgozik, amely éppúgy magyar állami támogatással működik, mint munkahelyem, a VERITAS Történetkutató Intézet. A különböző negatív minősítésekhez persze könnyen hozzászokik az ember, írásában ezt furcsállom a legkevésbé" – kezdi munkatárunk. Tovább a linkre.

A terjedelmi okok miatt a válasz csak egy része látott napvilágot a heti folyóirat honlapján. A teljes válasz itt olvasható.

2018. március 21.

Kovács Kálmán Árpád A magyar zsidóság emancipációja címmel közölt cikket a Magyar Hírlapban. „Nemrég volt a százötvenedik évfordulója annak, hogy Andrássy Gyula miniszterelnök beterjesztette az izraeliták polgári és politikai jogok tekintetében való egyenjogúságáról szóló törvényjavaslatot. A királyi szentesítést követően életbe lépő jogszabály az ország izraelita lakosait minden polgári és politikai jog gyakorlására a keresztény lakosokkal egyenlő módon jogosítottaknak nyilvánította, és minden ezzel ellenkező törvény, szokás vagy rendelet jogérvényét megszüntette” – olvasható munkatársunk írásában.

Letölthető PDF

2018. március 21.

A Kossuth Rádió Tér-Idő műsorának vendége Tóth Eszter Zsófia, aki a szocializmusban radikálisan megváltozott női életmódról, valamint a Kádár-korszak női ideáljáról beszélt.

2018. március 20.

A Fülöp Mihály szerkesztette Az elfelejtett béke. Tanulmánykötet a párizsi magyar békeszerződés életbelépésének 70. évfordulójára című e-kötetben jelent meg Kiss Dávid  Az 1947-es magyar béke-előkészítés az új haderő szervezésének és a határok kialakításának tükrében című tanulmánya.  A opus itt tölthető le.

  1. március 20.

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsorában Franz Conrad von Hötzendorf a Monarchia vezérkari főnökéről beszélt  Anka László, Ligeti Dávid, Pollmann Ferenc és Hajdu Tibor.

2018. március 16. 

A KARC FM Hangoló című műsorának vendége Szakály Sándor, akivel Pelyach Gergely beszélget legújabb interjúkötete megjelenése kapcsán.

2018. március 16.

A KARC FM Déli News műsorában rövid interjú hangzott el Szakály Sándorral a nemzeti ünnepeinkről. A főigazgató szerint „a közös ügyek mentén kell megtalálni azokat az irányokat, amelyekben a nemzet egésze egyetért”.

2018. március 16.

Hermann Róbert  a forradalom és szabadságharc előzményeiról, 1848 tavaszáról, a márciusi ifjakról és a 12 pontról beszélt az M1 Híradójában.

2018. március 15.

A VEOL, a Veszprém megyei hírportál közölt egy hosszabb beszámolót Petőfi Sándor tényleg Segesváron halhatott meg? – Hermann Róbert tartott előadást Veszprémben címmel.

  1. március 15.

A Lánchídrádió Szabad gondolat című műsorának vendége Rácz János, aki a Sztálin halála utáni reformtörekvésekről beszélt. Munkatársunkat Papp Endre kérdezte.

2018. március 4.

A KARC FM Corvin lapok műsorának vendége Veszprémy László Bernát. A beszélgetés témája a numerus clausus a hazai és a határon túli zsidó sajtóban való fogadtatása.

2018. március 3.

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsorának vendégei Joó András, Ligetvári Dávid, Hajdu Tibor és Völgyesi Zoltán, akik a nagy háborút megelőző szövetségi rendszerekről és a Monarchia világhatalmi pozíciójáról beszéltek.

2018. március 1.

Boross Péterrel készített interjút a Magyar Hírlap. „Nyugat-Európa lassan a halódó civilizációk valamennyi tünetét felmutatja” – állítja a volt miniszterelnök, a VERITAS Történetkutató Intézet Tanácsadó testületének elnöke.

Letölthető PDF

  1. február 28.

A KARC FM Bírósági akták című műsorának vendége Zinner Tibor, aki a jogászok 1945 és 1989 közötti meghurcolásáról és Sulyok Dezsőről beszélget Szántó Georginával.

208. február 25.

A KARC FM Corvin lapok című műsorában Papp Endre munkatársunkat, Joó Andrást kérdezi az 1920. évi XXV. törvénycikkről, vagyis a numerus claususról.

2018. február 24.

A Kossuth Rádió 100 éve történt című műsorában a boldog békeidő utolsó éveiről és Ferenc József Szerbiának küldött jegyzékéről beszéltek Ligeti Dávid, Joó András és ifjabb  Bertényi Iván történészek.

2018. február 22.

„Franciaországban nő az antiszemita támadások száma. A kérdés: összefügg-e ez a bevándorlással? Ezzel a provokatív címmel jelent meg elemzés a nívós Gatestone Institute atlantista, konzervatív intézet portálján” – írja Veszprémy László Bernát  Veszélyeztetett francia zsidóság című cikkében a Magyar Időkben.

Letölthető PDF

2018. február 22.

A Napi történelmi forrás weboldalon Skála kópé címmel közölt cikket Tóth Eszter Zsófia „A budai Skála alapkövét 1973. november 7-én rakták le. Fő vonzerejét az adta, hogy skandináv, nyugatnémet, osztrák termékeket is árusítottak, a Hungarocop Szövetkezeti Külkereskedelmi Vállalat közvetítésével. A Budai Skálát 1976. április 2-án nyitották meg. Gyorsfényképautomata és testkozmetika is volt. Az élelmiszerrészlegen újdonságnak számította bevásárlókocsi, amelybe 3000 Ft-nyi áru fért egyszerre. A húszezer négyzetméteres, háromszintes monstrum kilenc osztályán harminc részleget rendeztek be. 250 millió forintos készlettel, nyolcszáz dolgozóval, 101 pénztárral, öt lifttel, három mozgólépcsővel és 74 féle szolgáltatással üzemelt önkiszolgáló rendszerben, négy Ft volt egy órára a parkolás. Az eladók minden emeleten más formaruhában és névtáblával várták a vevőket, ami akkoriban szokatlan volt. Az első héten 65 millió forintos forgalmat bonyolítottak le. A 100. napra öt millió ember látogatott el az üzletkomplexumba. A Skála Metrót 1984. április 28-án avatták fel a Nyugati téren” – olvasható munkatársunk írásában.

2018. február 16.

A Magyar Katolikus Rádió Délutáni találkozás című műsorának vendége Szakály Sándor, akivel Sediánszky János történelemről, a múlt megismeréséről és az ismeretterjesztésről beszélget.

2018. február 15.

A csíkszeredai Státus Kiadó – Garda Dezső szerkesztésében – tanulmánykötetet jelentett meg Az 1916. augusztusi katonai betörés és Székelyföld címmel. A kiadvány Ligeti Dávid kollégánk straussenburgi Arz Artur császári és királyi gyalogsági tábornok erdélyi harcairól közölt tanulmányát is tartalmazza.

Letölthető PDF

2018. február 14.

Szakály Sándor  Fogaskerék a gépezetben címmel közölt recenziót Müller Rolf  Az erőszak neve: Péter Gábor. Az ÁVH vezetőjének élete című kötetéről a Magyar Napló februári számában.

2018. február 13.

A Magyar Napló februári számában Farkas Judit Antónia beszélget Horváth Jánossal, a „köztársaság-ellenes összeesküvés” kisgazda vádlottjával, a Magyar Forradalmi Tanács alapítójával, a Magyar Országgyűlés egykori korelnökével.

Tovább a linkre

  1. február 13.

A Rubicon történelmi magazin idei második számában a VERITAS Történetkutató Intézet több munkatársa is közölt tanulmányt. Hermann Róbert Kossuth konföderációs elképzeléseiről, Schwarczwölder Ádám a kiegyezésről, Gali Máté Berzeviczy Albertről, Ujváry Gábor Kornis Gyuláról és Moór Gyuláról, Ligeti Dávid Mackensenről, Szakály Sándor Kassa bombázásáról, Rácz János Kovács Béláról, míg Kiss Dávid a Munkásőrségről értekezett. A csak e-változatban elérhető online pluszban Zinner Tibor Kommunista összeesküvők és cinkosaik – avagy hogyan kell hatalmat szerezni, illetve Kovács Kálmán Árpád Lónyay Menyhért című tanulmánya olvasható. Tovább a linkre

Tartalomjegyzék (PDF)

2018. február 13.

A Heted 7-ben, az erzsébetvárosi közéleti-kulturális és ifjúsági magazin hasábjain rövid interjú jelent meg Marinovich Endre főigazgató-helyettessel intézetünk 2018-as terveiről.

2018. február 12.