Sajtótükör

A KARC FM Corvin lapok műsorában Ligeti Dávid az 1919-es földosztásról, valamint a Károlyi-korszak belpolitikájáról beszél Papp Endre mikrofonja előtt.

2019. június 15.

Hat koporsó a Hősök terén címmel jelent meg Rácz János Nagy Imre és sorstársai 1989. június 16-ai újratemetésének margójára elnevezésű írásának harmadik része a Magyar Hírlapban.  „Ilyen körülmények közepette került sor az 1989. június 16-ai újratemetésre. A Hősök terén tartott megemlékezésen, demonstrá­ción csaknem kétszázezer ember vett részt. A Műcsarnok előtti szertartás hátterét, a húszas évek orosz konstruktivista díszleteit követve, ifjabb Rajk László tervezte. Azért érdemes ezt az utóbbi nevet is kiemelni, mert 1956 októberében is volt egy újratemetés, ahol éppen az édesapjának, a törvénysértő per után kivégzett egykori kommunista belügyminiszternek adták meg az elmaradt végtisztességet.”

2019. június 15.

A Ráció Kiadó és a Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár  kiadásában megjelent az Ujváry Gábor  által szerkesztett Hóman Bálint és népbírósági pere című kötet.

Hóman Bálint 1946-os népbírósági perének 2015-ös újratárgyalása kapcsán szokatlan hevességgel lángoltak föl Magyarországon az emlékezetpolitikai viták. Hómant a szakmai és a politikai munkásságát nem vagy alig ismerő újságírók és történészek rendkívül magabiztosan, sokszor még a népbíróság vádjait is túlszárnyalva ítélték el, a másik oldalon pedig – ugyanilyen tévesen – a legkiválóbb és a leginkább előrelátó magyar politikusok között jelölték ki a helyét. Az Ujváry Gábor szerkesztette forráskiadvány nemcsak az 1946-os, Hómannal szembeni első- és másodfokú népbírósági eljárás – illetve az alóli 2015-ös felmentése – bőséges jegyzetapparátussal ellátott iratait, hanem egy Hóman életének legfontosabb állomásait is bemutató részletes kronológiát, illetve a magyar népbíróságok tevékenységéről, a Hóman-perekről, a Hóman hamvainak megtalálásáról és azonosításáról, rehabilitálásának kísérleteiről és történetéről szóló tanulmányokat és emlékezéseket, valamint az újratárgyalás védőjének és bírójának a visszatekintését is tartalmazza. Forrás: Ráció Kiadó

2019. június 14.

Az állampárt meghátrált (Nagy Imre és sorstársai 1989. június 16-ai újratemetésének margójára)  címmel Rácz János cikkének második része olvasható a Magyar Hírlap mai számában-

Letölthető PDF

  1. június 14.

Nem jó út az elfojtás címmel  a  Szabad Föld hasábjain interjú jelent meg Tóth Eszter Zsófia munkatársunkkal. „A Budapest Harisnyagyár Felszabadulás brigádjának tagjai izgatottan várakoztak a Parlamentben 1970. április 1-jén, hogy szocialista emberhez méltó teljesítményük elismeréséül átvegyék az Állami Díjat. Tóth Eszter Zsófia történész a rendszerváltás után mind a tíz brigádtaggal hosszan és többször beszélgetett az életükről. Ezenkívül forradalmi ápolónőkkel, országgyűlési képviselőkké vedlett munkásnőkkel, pöfékelő traktoros lányokkal. A VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa számos kötetben megfestette már a szocializmus társadalomtörténetét, nem csak nőknek. Mert a múltat igenis ki kell beszélni, a nagy elhallgatások megmérgezik a környezetet.” Letölthető PDF

2019. június 14.

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsorában a Magyarországi Tanácsköztársaság haderőkéről, a Vörös Hadseregről beszél Ligeti Dávid és Révész Tamás.

2019. június 13. 

Rácz János munkatársunk Kádár súlyos öröksége című írásának első része olvasható a Magyar Hírlapban. A cikk alcíme: Nagy Imre és sorstársai 1989. június 16-i újratemetésének margójára. Letölthető PDF

2019. június 13.

A KARC FM Corvin lapok műsorában Ligeti Dávid a történelmi Magyarország felbomlásáról, a Károlyi Mihály vezette kormányról és Wilson amerikai elnök 14 pontjáról beszél.

2019. június 8.

A KARC FM Corvin lapok műsorában  Ligeti Dávid munkatársunkat Papp Endre kérdezi. A műsor témája Károlyi Mihály, a padovai és a belgrádi fegyverszünet.

2019. június 1.

Az M5 Ez itt a kérdés… műsorának témája Hóman Bálint vitatott személye. Meghívott szakértők: Ujváry Gábor és Zinner Tibor  történészek, valamint Horváth Zsolt tanácsvezető bíró.

2019. május 30.

A Somogy TV Miért című műsorának meghívottja Bertalan Péter munkatársunk, aki az európai parlamenti választások magyarországi eredményeit értékeli.

  1. május 27.

Bertalan Péter tanítványával, Mészáros Virággal közösen jegyzett tanulmánya jelent meg Hálózatok és minőség az oktatásban címmel az Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és a felsőoktatásban elnevezésű, az Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ által kiadott kötetben.

2019. május 23.

Hollósi Gábor Symbol or Concept? An Overview of the Doctrine of the Holy Crown of Hungary címmel közölt tanulmányt Szent Korona tanról a kanadai Hungarian Studies Association Hungarian Studies Review (HSR) folyóiratának legújabb számában.

2019. május 22. 

Pollmann Ferenc hadtörténészt kollégái nyugállományba vonulása alkalmával kötettel köszöntötték. A tanulmányok Pollmann Ferenc tiszteletére című könyvben: Hermann Róbert  Négy hősi halott, meg egy fél – a túloldalról, Ligeti Dávid Egy liviusi kontrafakt nyomában, valamint Szakály Sándor Vitéz lófő nagybaczoni Nagy Vilmos vezérezredes életútjának vázlata címen tett közzé tanulmányt.

2019. május 22.

A napokban megjelent Tudomány, oktatás, kultúra a két világháború közötti Magyarországon című tanulmánykötetedben Orosz László munkatársunk Magyar statisztikus a német „Volksboden” árnyékában. Kovács Alajos a német népesség dunántúli terjeszkedéséről című írással van jelen.

2019. május 21.

A Tanácsköztársaság és az egyházak címmel közölt cikket Kovács Kálmán Árpád a Magyar Hírlapban. „A totális iskolaállamosítás azonnali hatállyal szocializálta a közoktatási intézményeket. Formálisan nem tiltották be a vallástanítást, a társadalmi ismeretek előírását azonban mindenki a hittan helyett értette. A közügy jellegétől megfosztott vallás képviselői, ha tudták (és elnézték nekik), szigorúan oktatási időn kívül összegyűjthették a gyerekeket a tulajdonukban hagyott parókiális épületekben” – írja kollégánk. (Letölthető PDF)

2019. május 17.

Tóth Eszter Zsófia legújabb „retrócikke” „Dolgozik a KÖZLERT” – Az első éjjel nappali és önkiszolgáló boltok címmel jelent meg a Napi Történelmi Forrás honlapján.

  1. május 12.

A Kossuth Rádió Gondolat-jel műsorában a Nemzeti Galériában megnyílt Fortepan-kiállításról Tóth Eszter Zsófia munkatársunkat kérdeztet Farkas Adrienn szerkesztő-műsorvezető.

2019. május 12.

A csernobili atomkatasztrófa és a nagyhatalmi versenyfutás címmel jelent meg Bertalan Péter cikke a Magyar Hírlapban. „A korábbi időszakban a bipolaritásra épülő kényes katonapolitikai egyensúlyt a Szovjetunió afganisztáni agressziója, valamint az Egyesült Államok által indukált csillagháborús program felborítja, mindez a globális sakktáblán játszó nagyhatalmaktól új taktikai variációk alkalmazását követeli meg. Ennek a folyamatnak a főbb állomásai: a többször is felhasználható Columbia űrrepülőgép 1981-ben történő fellövése, két év múlva a csillagháborús program, a földközeli űrtérbe telepítendő, hadászati támadófegyverekre is alapozó, 1983. március 23-án bejelentett Hadászati Védelmi Kezdeményezés (Strategic Defence Initiative)” – olvasható az írásban. Letölthető PDF

2019. május 10.

A magyar királyi köztársaság címmel közölt tanulmányt Hollósi Gábor munkatársunk az Élet és Tudomány 2019/19. számában az 1920. évi  I. törvénycikkrőlL 

2019. május 10. 

Kádár János bukása  címmel jelent meg interjú Rácz János munkatársunkkal a Magyar Nemzetben. „A Központi Bizottság tájékoztatást kapott a párt elnökének egészségügyi állapotáról, majd úgy határozott, hogy Kádár Jánost felmenti pártelnöki tisztségéből és KB-tagságából. A testület írásbeli üzenetet intézett Kádár Jánoshoz, amelyet nyilvánosságra hoznak.” Tovább a linkre

2019. május 9.

Az 1980-as évek emblematikus szórakozóhelyei és a film. Az Árnyékszázad és a Rám csaj még nem volt ilyen hatással című filmek elemzése címmel közölt cikket Tóth Eszter Zsófia a Volt egyszer egy beatkorszak blogon.  

2019. május 4.

Minden hosszú életnek megvannak a maga kockázatai címmel Boross Péterrel sugárzott interjút a Hír TV Őszintén műsora. Riporter Turda Adrienn.

2019. május 3.

Anka László A régi Országgyűlési Múzeum Apponyi Albert-emlékszobája címmel közölt tanulmányt a Magyar Múzeumi Történész Társulat évkönyvében,  a Történeti Muzeológiai Szemle 17. kötetében.

2019. május 3.

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsorának témája Kun Béla és a bolsevik eszmerenszer. A műsor meghívott történész szakértői Hatos Pál és Ligeti Dávid.

2019. május 2.

Az RTL Klub Fókusz műsorában a Miért ma van a munka ünnepe? feltett kérdésre Tóth Eszter Zsófia munkatársunk ad választ.

2019. május 1.

A beletörődés ünnepe: 1957. május elseje címmel közölt írást Kiss Dávid munkatársunk a Magyar Hírlapban. „Magyarországon a május elsejék ünneplése 1890-ben vette kezdetét. Ezt követően 1919-ben tartották a legmonumentálisabb rendezvényt, majd a két világháború között a nagyobb megmozdulásokat csak részben engedélyezték. A második világháborút követően gyökeresen megváltozott a helyzet, hiszen innentől kezdve nagyszabású rendezvényeket tartottak. Ugyanakkor a kommunista és a szociáldemokrata párt kisajátította magának az ünnepet, annak rendezését gyakorlatilag ők bonyolították le. 1953-ig felvonulással egybekötve a Hősök tere adott helyet a munka ünnepének, majd a tribün és a Sztálin-szobor megépítését követően a Felvonulási tér vált a központi színhellyé és maradt a rendszerváltoztatásig. Ez alól kivételt csak az 1957-es esztendő jelentett” – olvasható a cikkben. Letölthető PDF

2019. április 30.

A Tanulmányok Ódor Imre emlékére című kötetben közölt egy-egy írást Hermann Róbert és Réfi Attila Kísérlet Baranya megye felszabadítására 1849 júniusában – a túronyi és a pécsi vértanúk, illetve Délszláv huszárok a francia forradalom ellen. A Wurmser-szabadcsapat lovasságának létrejötte és önállósodása, 1793–1795 címmel.

2019. április 29.

A magyar társadalom Nagy Háború utáni mélyrepüléséről, a kommunista hatalomátvételről és a proletárdiktatúráról kérdezi Társi István műsorvezető Ligeti Dávid és Hatos Pál történészeket a 100 éve történt című műsorban a Kossuth Rádió hullámhosszán.

2019. április 25.

Az első világháború után a magyar falvakban és városokban százával emeltek emlékműveket a háborúban elesett katonák tiszteletére. Így tettek a Pest megyei Tápiószecső és a Békés megyei Dévaványa lakói is. Egymástól függetlenül a két község elöljárói Cser Károly szobrászművésztől rendeltek szobrot, aki ugyanazt a tervét mindkét településnek eladta. Ennek következtében az ország két távoli pontján áll a hősöknek emléket állító ikerpár. Ezekről a teljesen azonos szobrokról jelent meg a Honvédségi Szemle idei 2. számában munkatársunk, Anka László Dévaványa és Tápiószecső első világháborús ikeremlékművei című tanulmánya.

2019. április 23.

Bertalan Péter Zavar támadt az erőben. Állambiztonsági játszmák Somogyországban az 1980-as évek puhuló diktatúrájában (2.) címmel közölt írást a Magyar Hírlap hasábjain. „A totális állam jellemzője, hogy akaratának érvényesítésére az összes fegyveres erőt egységesen felhasználja. A Rákosi-korszakban a rendőrség, a honvédség, az ÁVH és a határőrség jelentette ezt az erőt. A Kádár-rendszer módosítani kényszerült ezen, mert az 1956-os forradalom leverése után már nem vállalhatta az ÁVH politikai örökségét. Annak tagjait azonban zömében átvette a többi fegyveres erő állományába” – olvasható munkatársunk írásában. Letölthető PDF

2019. április 16.

Az 1919-es bolsevik hatalomátvétel és a Magyarországi Tanácsköztársaság időszaka a témája a Kossuth Rádió 100 éve történt műsorának. Történész szakértők Hatos Pál és Ligeti Dávid.

2019. április 11.

Rendőri módszerek vidéken. Állambiztonsági játszmák Somogyországban az 1980-as évek puhuló diktatúrájában (1.) címmel közölt írást Bertalan Péter munkatársunk a Magyar Hírlap oldalain. Letölthető PDF

Goli otok, a földi pokol címmel közölt írást a Magyar Hírlap oldalain Dévavári Zoltán. „A jugoszláv kommunista koncentrációs és átnevelőtábor évtizedekig tabunak számított – a Kopár szigeten elkövetett bűncselekményekért senkit sem vontak felelősségre” – olvasható munkatársunk cikkében. Letölthető PDF

2019. április 6.

A Magyar Katolikus Rádió Arcok és sorsok egyháztörténeti műsorának vendége Ligeti Dávid, aki a katolikus egyház 1918-1919-es helyzetéről beszél.

2019. április 4.

A Kossuth Rádió 100 éve történt. Új világ született műsorában a Magyarországi Tanácsköztársaság kulturális és oktatási reformjairól, valamint a Nagy Háború utáni felsőoktatásról beszélt Ujváry Gábor és Vajda Tamás levéltárigazgató.

2019. április 4.

A Magyar Katolikus Rádió Arcok és sorsok egyháztörténeti műsorában Soós Viktor Ligeti Dávid munkatársunkat a magyarországi katolikus egyház és a Károlyi-kormány kapcsolatáról kérdezi.

2019. március 28.

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsorában a kolozsvári és a pozsonyi egyetem Nagy Háború utáni helyzetéről  Ujváry Gábor és Vajda Tamás beszél. Műsorvezető Társi István.

2019. március 28.

A Somogy TV Mottó műsora beszámol a Somogy Megyei Levéltár által szervezett konferenciáról, melynek témája 1848-1849, valamint a somogyi honvédalakulatok szabadságharcos szereplése. A műsorban megszólal Hermann Róbert munkatársunk.

2019. március 28.

A Rubicon történelmi magazin idei negyedik számának témája a Tanácsköztársaság. A szerzők közt szerepelnek munkatársaink is: Ligeti Dávid két tanulmánnyal (Kitört a proletárdiktatúra. Március 20-21 krónikája, valamint Filozófusból véreskezű komisszár. Lukács György a proletárdiktatúrában), Hollósi Gábor (Alkotmányos alkotmánytalanság. A tanácsköztársaság alkotmányával kapcsolatos problémák) és Gali Máté (A tanácsköztársaság a magyar történeti emlékezetben).

2019. március 26.

A Kossuth Rádió 100 éve történt. Új világrend születik műsorának témája Bourbon-Pármai Zita királyné. Meghívott szakértők Kovács Gergely és Ligeti Dávid történészek.
 
2019. március 21.