VERITAS-est

2017. január 3.

2017. január 3-án, kedden 18 órakor rendezzük a VERITAS-estek sorozat huszonkettedik vitáját a Budapesti Gazdasági Egyetem Markó utca 29-31. alatti épületének Aulájában, Erdély 1916-ban címmel. A témát Gergely András professor emeritus, a VERITAS Intézet Tanácsadó testületének tagja moderálása mellett Ligeti Dávid történész, tudományos munkatárs (VERITAS) és Jakus János hadtörténész, nyugállományban levő alezredes mutatják be.

1916

1916. augusztus 17-én Bukarestben az antant megállapodott a semleges, de 1883 óta a központi hatalmakkal védelmi szövetségben álló Romániával a balkáni ország csatlakozásáról, amelyért cserébe megközelítően 110 ezer km2 területet ígértek számára.

Az egyezmény által biztosított utolsó határidőben, 1916. augusztus 27-én este román csapatok keltek át az Osztrák–Magyar Monarchia keleti határán, majd átadták a román hadüzenetet Bécsben. A román agresszió kétségbeejtő helyzetben találta a dualista államot, amely a nyár folyamán csak a Bruszilov-offenzíva idején több mint 600 ezer katonát vesztett. A Román Királyság három hadsereggel csaknem 450 ezer katonával támadt Erdélyre, amelyet a k. u. k. 1. hadsereg mindössze 34 ezer emberrel tudott védelmezni. A román támadás üteme azonban nem felelt meg az előzetes várakozásnak, valamint az agresszor nyomasztó létszámfölényének. Mindennek ellenére a következő két hét folyamán közel 10 ezer km2 terület – benne a Székelyföld jelentős része – került román kézre. A román agresszió valódi exodust váltott ki az erdélyi magyarság körében: az első világháború folyamán most először vált hadszíntérré jelentősebb magyarlakta terület.

A románok tétovázását a központi hatalmak sikerrel használták ki. Erdélybe jelentős német, valamint k. u. k. erősítések érkeztek, és Bulgária irányából pedig August von Mackensen tábornagy indított támadást. A románok előbb Nagyszebennél, majd Brassónál döntő vereségeket szenvedtek, és hat héttel a támadás kezdete után minden román katonát sikerült kiverni Erdély területéről. A központi hatalmak ellentámadásukat folytatva november–december folyamán elfoglalták Havasalföldet, és december 6-án győzelmesen vonultak be a román fővárosba, Bukarestbe. Ezt követően 1917 elején a front a Szeret vonala mentén stabilizálódott, de Románia 1917 végén fegyverszünetre, 1918 májusában pedig békekötésre kényszerült.

Az est legfőbb célja a fenti események hadtörténeti, politikai és társadalmi hátterének feltárása, emellett olyan igen kevéssé ismert epizódok bemutatása mint például a románok által elkövetett atrocitások ismertetése.

Bővebben

Meghívó

letöltés PDF-ben

Képek az eseményről

Sajtómegjelenések

2016.12.31

Magyar Nemzet

archivált PDF
2017.01.04

alfahir.hu

tovább a weboldalra