VERITAS-est

2017. február 7.

2017. február 7-én, kedden 18 órakor rendezzük a VERITAS-estek sorozat huszonharmadik vitáját a Budapesti Gazdasági Egyetem Markó utca 29–31. alatti épületének Aulájában, A magyarországi németség radikalizálódása az 1930-as évektől címmel. A témát Ujváry Gábor, a VERITAS intézetvezetője moderálása mellett Marchut Réka történész, tudományos munkatárs (MTA TK KI) és Orosz László történész, tudományos főmunkatárs (VERITAS) mutatják be.

 1933 decemberében – belsőleg végzetesen meghasonulva – meghalt Bleyer Jakab, a csonka-magyarországi német nemzetiség vitathatatlan tekintélyű vezetője, aki politikai színrelépésétől (1917) kezdve a történeti magyar államgondolat, a területi integritás és a magyarsággal való békés szimbiózis híve volt. A 20–30-as évek fordulójára azonban a megváltozott külpolitikai konstelláció és a „németmagyar” identitás továbbvitelébe vetett hitével kapcsolatos keserű csalódásai következtében feloldhatatlan dilemma elé került.

Az elkeseredettsége és lojalitása között vívódó Bleyer halála után szinte azonnal bekövetkezett a szakadás a hazai német mozgalmon belül. A néhai vezető kisajátítására irányuló törekvések, továbbá a „mi is igazából Bleyer Jakab szellemi öröksége?” vita kapcsán kialakuló árkok véglegesítették a törésvonalat asszimiláció és disszimiláció hívei, vagyis a békés együttélés oltárán a lassú elmagyarosodásba is beletörődő magyarbarát, illetve az e folyamatnak tudatos elkülönüléssel gátat szabó, ellenségkép kreálásával és külső segítség felhasználásával operáló, s a náci Németország nemzetfogalmát és szóhasználatát a hazai németségre adaptáló radikális irányzatok között. A 30-as évek közepére a Bleyer által megalkotott nemzetiségi kultúregyesület (UDV) névleges egysége is megszűnt, amennyiben a szervezet magyarbarát elnöke, Gratz Gusztáv korábbi külügyminiszter kizárta a radikális hangadókat, akik aztán Basch Ferenc irányításával az önszerveződés útjára léptek, s létrehozták az immár saját sajtójukkal megtámogatott és a rivális tömörülés rovására egyre gyarapodó szervezetüket, amely majd 1938-ban felveszi a Volksbund der Deutschen in Ungarn (VDU) nevet. Ezzel párhuzamosan a magyar kormányzat – a józan hangok dacára – mindinkább alárendelte revíziós külpolitikai céljainak a hagyományokon nyugvó nemzetiségpolitikát, azaz cserébe a területgyarapításokért, Berlin követelésére újra és újra belement a Volksbund jogosítványainak fokról fokra történő bővítésébe, ami természetszerűleg járt együtt a magyarbarát szárny befolyásának állandó csökkenésével, majd pedig az UDV kényszerű önfeloszlatásával (1940).

Az est voltaképp tematikai folytatása egy korábbi (pontosan két évvel ezelőtti) VERITAS-estnek, mely akkor Bleyer haláláig követte nyomon a hazai németek önszerveződését, most pedig a II. világháború végéig igyekszik rekonstruálni e nemzetiség radikalizálódási folyamatát, az eseményeket alapvetően a revízió és a nemzetiségpolitika kontextusba ágyazva.

 

Bővebben

Meghívó

letöltés PDF-ben

Képek az eseményről

Sajtómegjelenések

2017.01.16

Erdélyi Krónika

tovább a weboldalra
2017.01.26

Magyar Fórum

archivált PDF
2017.02.01

Demokrata

archivált PDF
2017.02.02

Magyar Fórum

archivált PDF
2017.02.04

Magyar Idők (Lugas)

archivált PDF
2017.02.04

Magyar Nemzet

archivált PDF
2017.02.06

Magyar Hírlap

archivált PDF
2017.02.16

Magyar Fórum

archivált PDF