2017. március 28.

Kovács Kálmán Árpád a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága ajkai csoportjának meghívására Szabadság, üdvbizonyosság, megtérés, újjászületés az előző századforduló protestáns sajtójában címmel tart előadást.

Bár az előadó nem teológus, az állam-egyház viszony és az állami egyházpolitikai rendszerek történeti vizsgálata során számos teológiai problémával találkozik. Az előadás magját az üdvbizonyosság kérdésköre adja. Ez jellegzetesen protestáns témát jelent, melyet a reformációs emlékév tesz aktuálissá. A katolikus dogmatika ugyanis az üdvbizonyosság helyett sokkal inkább az üdvösségi aggodalom fontosságát hangsúlyozza. Az előadó nem igehirdetői alapállásból vizsgálja a kérdést, hanem eszmetörténészként majdnem másfél évszázaddal ezelőtti protestáns sajtóvitát ismertet. Talán mégsem feleslegesek számunkra sem az ekkor megfogalmazott érvek, hiszen ezek alapján saját magunk számára is jobban tudatosodhat, miért is vagyunk protestánsok vagy éppen katolikusok.

Helyszín: 8400 Ajka, Ajkai Református Egyházközség, Kossuth Lajos utca 2.

Időpont: 2017. március 28. (kedd) 17.00 óra