Konferencia

2017. április 21.

Kovács Kálmán Árpád a Magyar Történelmi Társulat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csoportja és a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófiai Intézetének kétnapos Nők a kereszténységben című tudományos konferenciájának (2017. április 20-21.) pénteki munkanapján, a Női szerepek Magyarországon a 19-20. században szekcióban tartja Protestáns női szerepek a századfordulón című előadását. Ebben elsősorban a leánynevelésről, családi életről, női szerepekről folytatott protestáns sajtóvitákat elemzi. Kutatásai szerint négy jelentős, egymással sokban összefüggő társadalmi-politikai-egyházi folyamat révén kiemelt céllá vált a nyugati (főleg német és német-svájci mintájú) diakonisszaképzés és a lelkészfeleségek bevonása a gyülekezeti életbe. A szociális kérdés, a női oktatásügy expanziója, az egyházpolitikai viták sokkja és az ébredési-belmissziói mozgalom egyházi befogadása alapvetően változtatta meg az uralkodó protestáns egyházi nőképet. A kihívások tehát szükségszerűen hozták magukkal az 1850-as években rögzült protestáns nőfelfogásának, a nemzeti célokért lelkesedő, kultúrafogyasztó protestáns úrinő ideájának megváltozását.

Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Nyíregyházi Egyetem, A/114 terem, Sóstói út 31/b.

Időpont: 2017. április 20–21. (csütörtök–péntek)

Program

tovább a weboldalra