2018. március 23.

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja szervezésében bemutatják az Ujváry Gábor főszerkesztő irányítása alatt megjelent Lymbus – Magyarságtudományi Közlemények 2017. című évkönyvet, valamint a Lymbus kötetek sorozat harmadik könyvét, a Barta M. János által kiadott Rottal János levelezése Csáky Istvánnal és Ferenccel című opust.

Az évkönyvben a VERITAS Intézet több munkatársa is publikált: Schwarczwölder Ádám Csáky Albin bécsi irathagyatéka, Joó András Egy emigráns diplomata észrevételei a Foreign Office számára – Hevesy Pál 1943. szeptemberi fejtegetései és Sir Alexander Cadogan számára írott levele, valamint Gali Máté Emberek az embertelenségben: Rónai Mihály András és báró Szalay Gábor címmel.

Az évkönyvet Szabó András Péter, a Lymbus felelős szerkesztője, a kötetet Oborni Teréz történész mutatja be.

Helyszín: MTA BTK Történettudományi Intézete, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

Időpont: 2018. március 23.  (péntek) 11 óra

Meghívó

letöltés PDF-ben