2018. november 23.

A Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács és a Vajdasági Magyar Demokrata Párt Háborús veszteségeink és az újvidéki Nagy Szerb Nemzetgyűlés következményei a délvidéki magyarok sorsára címmel konferenciát szervez.

Az összegyűlteket Csorba Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke köszönt.

A konferencián előadást tart Molnár Tibor főlevéltáros (Zentai Levéltár) A bácskai Tisza mente emberveszteségei a Nagy Háborúban, Matuska Márton újvidéki publicista Az elnyomott nemzetiségek súlya (Az 1918. novemberi szerb ígéretek és a magyar kisebbség sorsa), valamint Dévavári Zoltán munkatársunk Az illúziók időszaka (Délszláv nemzeti mozgalmak, ideológiák 1919 – 1941) címmel.

Helyszín: Első Helyi Közösség, Temerin (Темерин), Újvidéki u. (Novosadska) 403.

Időpont: 2018. november 23. (péntek) 16 óra

Program

archivált PDF