2019. október 30.

A Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány és a VERITAS Intézet szervezésében  Kovács Kálmán Árpád  munkatársunk A folyószabályozások a magyar gazdaság- és társadalomtörténet szemszögéből 1723 és 1923 között címmel tart előadást.

A Tisza szabályozásának gondolata Károlyi Sándorban fogant meg először kuruc generálisként szerzett tapasztalatai alapján. 1717-ben sajátos császári berendezkedési kísérlet vette kezdetét a Magyar Királyságnak a török uralom alól utoljára felszabadult temesközi területein. A tartós béke által segített természetes népszaporulat, az államilag szervezett telepítés és a spontán külső bevándorlás a Bánságban már az 1760-as évekre konkrét földínséget és piacra vihető/viendő tömegtermény-felesleget eredményezett. A szűkebb királysági területeken ugyanekkor az óhatatlanul előforduló időjárási szélsőségek mellett az eladhatatlan bőség  – kezelhetetlen ínség kettőssége vált konkrét tapasztalattá, alapvetően a szállítási viszonyok megoldatlansága miatt. A helyzet többes kihívásként jelentkezett. Pozitív választ kellett (volna) találni 1.) az európai és a birodalmi munkamegosztásba való betagolódás;  2.) különböző gazdálkodási gyakorlatok és tapasztalatok összeolvasztása, illetve 3.) az eltérő állami, földesúri és jobbágyi érdekek harmonizációja kérdéseire. A következő nemzedékek teljesítményét visszatekintő szemlélettel értékelhetjük, ugyanakkor tudatában kell lennünk annak, hogy a vízügyben minden megoldás gyakran évtizedes perspektívában jelentkező, új, kezelendő, addig ismeretlen problémákat generál.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a résztvevők számát a terem befogadóképessége határozza meg. Kérjük, regisztráljon a következő címen: v4@v4fund.archi

Helyszín: Klebelsberg kastély, 1028 Budapest, Templom utca 12–14

Időpont: 2019. október 30. (szerda) 17.30

Sajtómegjelenések

2019.10.18

V4

tovább a weboldalra