2019. november 25.

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bonhoeffer Műhelye, Szemere Bertalan Kutatóközpontja és az Állami Számvevőszék közösen konferenciát szervez Integritás és az egyházi intézmények felelőssége (Jog, erkölcs és vallás) címmel. A tudományos tanácskozáson Bertalan Péter képviseli a VERITAS Intézetet. Előadásának címe: Az egyházi intézmények történeti terhei, a rendszerváltoztatás feldolgozatlan társadalmi hatásai és kezelésük a mai egyházi intézményi gyakorlatban.

Helyszín: Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatal Missziói Iroda, 1146  Budapest, Abonyi u. 21.

Időpont: 2019. november 25. (hétfő) 14 óra

Program

archivált PDF