nemzetközi eszmecsere Strasbourgban

2014. november 19 - 21.

1916-pecsi19esek-bukovina2014. november 19–21-én nemzetközi konferenciára került sor Strasbourgban, amely a központi hatalmak kettős identitású, kisebbségi sorban élő, első világháborúban szolgáló katonáinak életét mutatta be, azok beszámolói, feljegyzései, naplói alapján. A VERITAS Történetkutató Intézet tudományos munkatársa, Ligeti Dávid az elszakított magyarsághoz tartozó katonák nézőpontját vázolta fel.

Maga a konferencia helyszíne is jól példázta a vizsgált probléma lényegét: a hadviselő felek még a nemzetállamok korában sem tudták teljes mértékben egységesíteni népeiket, így a kisebbségi identitás számos ponton jól megfigyelhető. Míg az Osztrák–Magyar Monarchia nemzetiségi ellentétei, kisebbségeinek gyakran ambivalens magatartása jól ismert, addig a német szövetségesről alkotott képünk egy maradéktalanul egységes nemzetet takar.
Az elhangzott előadások rámutattak arra, hogy – bár kisebb mértékben, de a császári Németországban is jelentkeztek nemzetiségi ellentétek. A konferencián néhány látszólag jelentéktelen kisebbség (pl. kasubok és szorbok) életéről is voltak előadások.

Program

archivált PDF