Kiss Dávid tanulmánya

2020. március 30.

A tanulmány a védelmi igazgatási rendszer azon részével foglalkozik, amely rendkívüli időszakban lépett volna életbe. A téma, annak genezise azért is fontos számunkra, mivel a mai rendszer alapjainak egy részét a vizsgált időszakban építették ki. A rendszerváltoztatást követően több törvényben átalakították a védelmi igazgatás korábbi szervezeti struktúráját, illetve a végzendő feladatokat, módosították a különböző szervezeti egységekben feladatot ellátók körét, amire szükség is volt, hiszen például a megszűnt pártállamnak és pártja delegáltjainak helyére az új országos és helyi közigazgatás képviselői kerültek. A jelenlegi rendszer azonban továbbra is részben a Varsói Szerződésben (VSZ) kialakított szisztémára épül, a réginek és az újnak egyfajta sajátos keveréke, amely mára elavulttá vált.

Letölthető PDF

 

Magyar Nephadsereg 22

 

Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár