2020. július 27.

Hollósi Gábor

Az alkotmányosság helyreállítása – 1920. Horváth Attilával, moderátor: Ujváry Gábor (2020. február 4.)

A hontalanság évei és a pozsonyi hídfő. Popély Árpáddal, moderátor: Ujváry Gábor (2018. február 6.)

A numerus clausus és a magyar felsőoktatás, 1920–1944. Kerepeszki Róberttel, moderátor: Marinovich Endre (2014. november 4.)

 

Tóth Eszter Zsófia

Antall József miniszterelnök hagyatékáról. Kapronczay Károllyal, moderátor: Marinovich Endre (2018. március 6.)

Az egyházak és az MSZMP az 1960-as években. Soós Viktor Attilával, moderátor: Zinner Tibor (2016. március 1.)

 

Sáringer János

Az Antall-kormány külpolitikája és diplomáciája. Bába Ivánnal, moderátor: Marinovich Endre (2017. június 6.)

A magyar diplomácia a szovjet rendszer bevezetése után. Soós Viktor Attilával, moderátor: Zinner Tibor. (2015. június 2.)

Az önálló magyar külügyi igazgatás centenáriuma. Bába Ivánnal, moderátor: Marinovich Endre (2018. december 4.)

 

Kárbin Ákos

Darányi Ignác és Wekerle Sándor. Fehér Györggyel, moderátor: Hermann Róbert (2017. december 5.)

  

Farkas Judit

Újságírók 1956 Budapestjéről. Csatári Bencével, moderátor: Szakály Sándor (2016. december 6.)

 

Schwarczwölder Ádám

„Az ország vezérigazgatója”: Széll Kálmán. ifj. Bertényi Ivánnal, moderátor: Gergely András (2016. január 5.)

Egy 125 évvel ezelőtti kultúrharc. Az egyházpolitikai reformcsomag. Csibi Norberttel, moderátor: Hermann Róbert (2020. március 3.)

Bécs vagy Belgrád? A kiegyezés a nemzetiségi kérdés tükrében. ifj. Bertényi Ivánnal, moderátor: Hermann Róbert (2018. április 3.)

Az elfeledett 1913. évi XIV. törvénycikk az országgyűlési képviselők választásáról. Gergely Andrással, moderátor: Szakály Sándor (2015. január 6.) 

 

Kiss Dávid

Az 1945-ös választások és választási visszaélések. Szerencsés Károllyal, moderátor: Marinovich Endre (2019. június 4.)

A fegyveres szervezetek újjáalakítása az 1956-os forradalom után. Horváth Miklóssal, moderátor: Zinner Tibor  (2015. december 1.)

 

Zinner Tibor

Kegyelmezési „politika” 1945–2016. Földváryné Kiss Rékával, moderátor: Marinovich Endre (2018. június 5.)

Az 1945 utáni internálások Magyarországon. Bank Barbarával, moderátor: Szakály Sándor (2014. december 2.)

 

Ujváry Gábor

A Monarchia fölbomlásának kulturális következményei Magyarországon. Pritz Pállal, moderátor: Szakály Sándor (2019. február 5.)

A politikus Hóman Bálint. Szende Lászlóval, moderátor: Szakály Sándor (2015. május 5.)

 

Joó András

Ullein-Reviczky Antal és kora. Frank Tiborral, moderátor: Ujváry Gábor (2019. november 5.)

A Horthy–Hitler találkozók, 1938–1944. Olasz Lajossal, moderátor: Ujváry Gábor (2018. május 15.)

Magyarország és az angolszász hatalmak, 1900–1945. Jeszenszky Gézával, moderátor: Marinovich Endre (2017. május 2.)

Hintapolitika? – Kállay Miklós „kiugrási politikájának” megítélése. Pritz Pállal, moderátor Ujváry Gábor (2016. február 2.)

 

Kovács Kálmán Árpád

Egyházi autonómiák, közösségek a XX. század elején. Sarnyai Csaba Mátéval, moderátor: Gergely András (2015. október 6.)

Tisza-szabályozás: pro és kontra. Fejér Lászlóval, moderátor: Hermann Róbert (2017. április 4.)

1918–19 és az egyházak. Hatos Pállal, moderátor: Hermann Róbert  (2018. október 2.)

 

Szakály Sándor

A régi Magyarország összeomlása 1918-ban. Salamon Konráddal, moderátor: Gergely András (2015. április 7.)

 

Révész Tamás

Nagyító alatt a Tanácsköztársaság. Vörös Boldizsárral, moderátor: Szakály Sándor (2015. november 3.)

 

Anka László

Az antant viszonya Magyarországhoz 1919-ben. Vizi László Tamással, moderátor: Hermann Róbert (2020. január 7.)

Pártok és választások a dualizmus korában. Pap Józseffel, moderátor: Hermann Róbert (2017. szeptember 5.)

 

Anka László és Schwarczwölder Ádám

Ferenc József, az alkotmányos király. Moderátor: Gergely András (2016. április 5.)

 

Orosz László

A magyarországi németség sorsa a második világháborúban. Marchut Rékával, moderátor: Ujváry Gábor (2019. május 7.)

A magyarországi németség radikalizálódása az 1930-as évektől. Marchut Rékával, moderátor: Ujváry Gábor (2017. február 7.)

A magyarországi németség a két világháború közötti időszakban. Marchut Rékával, moderátor: Ujváry Gábor (2015. február 3.)

 

Rácz János és Kiss Dávid

A népbíráskodás górcső alatt. Moderátor: Zinner Tibor (2015. március 3.)

 

Rácz János

Az ’56-os magyar emigráció. Kecskés D. Gusztávval, moderátor: Marinovich Endre (2017. november 7.)

 

Lajtai László

Párhuzamos nemzetépítések az Osztrák–Magyar Monarchiában. Gergely Andrással, moderátor: Hermann Róbert  (2019. április 2.)

 

Dévavári Zoltán

Magyar–délszláv diplomáciai kapcsolatok 1990–1994. Őszi Istvánnal, moderátor Marinovich Endre.

(2019. március 5.)

 

Gali Máté és Hermann Róbert

Berzeviczei és kakaslomniczi Berzeviczy Albert megítélése. Moderátor: Ujváry Gábor (2017. október 3.)

 

Veszprémy László Bernát

Zsidó ellenállás Magyarországon a vészkorszakban. Haraszti Györggyel, moderátor: Hermann Róbert (2018. november 6.)

 

Bertalan Péter

A magyar cukoripar privatizációja 1989 után – dilemmák, alternatívák. Lentner Csabával, moderátor: Marinovich Endre (2019. december 10.)

 

Ligeti Dávid

Ferenc Ferdinánd a Monarchia jövőjéről. Ifj. Bertényi Ivánnal, moderátor: Gergely András (2014. október 7.)

Erdély 1916-ban. Jakus Jánossal, moderátor: Szakály Sándor (2017. január 3.)

A hirtelen király: IV. Károly uralkodása 1916–1918. Maczó Ferenccel, moderátor: Hermann Róbert (2019. január 8. )

 

Kép forrása: Premium Beat