Joó András írása

2020. április 21.

A magyar történetírás számára régóta ismertek Ullein-Reviczky Antal emlékiratai (Guerre allemande – paix russe, azaz: Német háború – orosz béke), melyek a második világháború után röviddel már megjelentek. Ismerjük-e azonban a memoár szerzőjét, akit az 1938 és 1945 közötti sorsdöntő évek egyik koronatanújaként értékelhetünk? Élete során volt frontkatona, gazdasági és pénzügyekkel foglalkozó diplomata, a nemzetközi jogi kérdések értő elemzője, tudós és tanár, aki francia nyelven könyvet írt a trianoni békeszerződés területi rendelkezéseiről (La nature juridique des clauses territoriales du traité de Trianon. Paris, Pedone, 1929. – későbbi magyar kiadása: A trianoni szerződés területi rendelkezéseinek jogi természete. Pécs, Pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Kisebbségi Intézet, 1943.) majd külügyi és miniszterelnöki sajtófőnök lett, végül pedig diplomáciai pályája utolsó állomásaként hazánk stockholmi követe. A Horthy-kor utolsó éveinek egyik kulcsszemélyisége volt kétségtelenül, akinek szerepére érdemes – mint az alábbi rövid portrévázlatból is kitűnik – a jelentékenyebb figyelmet fordítania történetírásunknak. Eddig csak Frank Tibor közölt tanulmányokat Ullein-Reviczky Antalról. E rövidebb írás egy hosszabb tanulmány érdekes részleteit villantja fel.

Filmhiradó Online

Tanulmány (letölthető PDF)