Anka László írása

2020. május 4.

A magyar történettudomány néhány évtizede úgy tekint a dualizmus korára (1867–1918), mint amely az első világháború kitöréséig a magyar nemzet történelmének legprosperálóbb időszaka volt gazdasági, kulturális, tudományos értelemben egyaránt, amikor a többnemzetiségű országon belül a magyarság demográfiai mutatói folyamatosan növekedtek a nemzetiségiek arányával szemben. Bebizonyosodott az is, hogy a marxista történetírás azon vadhajtásai, miszerint a korabeli Magyarország a császári Ausztria félgyarmati sorban tartott tartománya lett volna, nem állja meg a helyét. Ezt már a kádári diktatúra idején is elismerték a történészek, akik a tényeket az ideológiák elé helyezték.

Letölthető PDF

 

Kép: Ferraris Artúr A históriai tarokkparti című festménye