Kiss Dávid írása

2020. május 12.

A haditechnika korszerűsödésével és ezáltal a tűzerő fokozódásával párhuzamosan egyre nagyobb gondot kellett fordítani a polgári lakosság védelmére is. Mindez már az első világháború során egyértelművé vált, majd a trianoni döntéssel fokozódott ez a félelem, hiszen a csehszlovák határtól például Budapestet repülővel pillanatok alatt el lehetett érni.

            Mindennek következtében a két világháború közötti időszakban Magyarországon kiépítették a modernnek mondható légoltalmi szervezetet, illetve létrehozták az óvóhelyeket. A légoltalom szervezetét egészen a háztömbökig kiépítették, az óvóhelyek építését pedig adókedvezményekkel támogatták. A második világháború utolsó időszakában figyelemmel követték a németországi bombázásokat, ezek tapasztalatait Magyarországon is felhasználták. Az említett előkészületeknek és a kialakult rendszernek köszönhetően az amúgy is sok áldozatot követelő időszakban rengeteg életet sikerült megmenteni.

            A világháborút követően a kommunista hatalomátvétellel együtt a hadsereg fejlesztése mellett a légoltalomé is kiemelt szerepet kapott. Az 50-es évek végéig a bunkerek és óvóhelyek építésében bíztak, majd a 60-as évektől a rakétatechnika fejlődésének és széleskörű esetleges háborús alkalmazásának köszönhetően, és levonva a szovjet gyakorlatok tanulságait inkább a lakosság és az ipar kitelepítése vált hangsúlyossá. A légoltalomból megszervezték a polgári védelmet. Arra számítottak, hogy háború esetén a nagyobb városok szenvednek jelentősebb károkat, így kidolgozták ezek lakosságának, fontosabb hivatalainak a kitelepítését a környező településekre. Mindemellett az ipar kitelepítésével és a háborús termelésre való átállással is foglalkoztak, meghatározták az ezzel kapcsolatos terveket is.

            Különösen az ABV vagy RBV, vagyis az Atom/Radioaktív, Biológiai, Vegyi fegyverek hatásaitól tartottak, ugyanis ezek alkalmazásukat követően jelentős ideig is képesek voltak a hatásukat kifejteni. Közülük a vegyi fegyvereket már az első világháborútól kezdve tömegesen használták, az atomfegyverek a második világháború végétől váltak elterjedtté. A hidegháborús korszakban vált lehetségessé szélesebb körben a biológiai fegyverek alkalmazása. Mindezek hatásai elleni védekezésre kiemelt figyelmet fordítottak, amelyet a mellékelt újságcikkben szervezett grandiózus gyakorlatokkal is igyekeztek biztosítani. Ugyanakkor a lakosság jelentős része részesült a 60-as évtized közepére polgári védelmi kiképzésben.

polgari vedelem

 

 

Kép forrása: Terror Háza