könyvbemutató

2015. január 13.

Klebelsberg Kuno első, mai szemmel megalkotott életrajza jelent meg nemrégiben Ujváry Gábor történész, a VERITAS Intézet tudományos főmunkatársa, a Horthy-kori kutatócsoport vezetője tollából, Nyugodt szívvel kijelenthetjük: remekmű.

A Kronosz Kiadó – Magyar Történelmi Társulat SZILUETT Korszerű történelmi életrajzok című sorozatában napvilágot látott, jól kézbeeső, finom kivitelű munkájáról a szerző így vall: „Bízom benne, hogy a szándékaim szerint olvasmányos stílusú, ám kellő szakmai háttérrel és alázattal bíró, Klebelsberg számos írásából és azok visszhangjából gyakran időző könyvemmel hozzájárulhatok ahhoz, hogy hősöm alakját a jövőben megérdemelten tiszteljék, hiszen valódi államférfiként igazán rászolgált erre. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy megpróbáljuk őt és munkásságát tárgyilagosan értékelni… emberként és politikusként tekintsünk rá…”
Ez bizony korkövetelmény (kellene hogy legyen)! Mert ugyan a fordulatokban rendkívül gazdag, sokszínű Horthy–Bethlen-kor s annak prominens szereplőinek köre az utóbbi három évtizedben az érdeklődés homlokterébe került, a magyar történelemtudomány egyik legtöbbet kutatott területévé vált, mindezek dacára előfeltevések, féloldalas művek, érzelmileg túlhangolt vélemények övezik, némelyek politikai csatározások színterévé próbálják tenni.
Józan ésszel azt rögzíthetjük: gróf Klebelsberg Kuno szereplése történelmünk kiemelkedő, vállalható fejezetei közé tartozik. A róla szóló első, máig alapműként minősíthető biográfiát Huszti József írta meg Klebelsberg Kuno életműve címmel még „a Gróf” sajnálatosan korán bekövetkezett halálának 10. évfordulóján, 1942-ben. A gróf Klebelsberg Kuno emlékezete 1938-as összeállítás szintúgy fontos forrásmunka.

Bővebben

Sajtómegjelenések

2015.01.09

Klubrádió - Ötös Gálvölgyi Jánossal

tovább a weboldalra
2015.01.10

KILÁTÓ

tovább a weboldalra
2015.01.20

nol.hu

tovább a weboldalra