Klebelsberg Kuno életrajza

2015. április 9.

A VERITAS Történetkutató Intézet 2015. április 9-én a saját első három könyvének bemutatóján kívül egy negyedik mű kapcsán is szerepelt a Magyar Nemzeti Múzeum aznapi programjában: Ujváry Gábornak, az intézet két világháború közötti időszakát kutató csoportja vezetőjének Klebelsberg Kunóról írott kismonográfiáját mutatták be a múzeum Todoreszku-termében.

Az „Egy európai formátumú államférfi” Klebelsberg Kuno (1875–1932) című életrajzi művet nem csupán az teszi jelentőssé, hogy egy államférfiúi erényeket csillogtató, kormeghatározó személyiség életútját és pályaívét mutatja be, hanem az is, hogy Huszti József 1942-es monográfiája óta – rengeteg résztanulmány és a Klebelsberg miniszteri tevékenységét elemző írások mellett – nem született újabb kutatási adatokat, új összefüggéseket, értelmezéseket tartalmazó, a teljes életművet bemutató munka. Ráadásul Huszti műve nem a nagyközönségnek szólt, és ma már antikváriumokban is elérhetetlen. Ujváry Gábor könyve viszont nagyon is hozzáférhető a Kronosz Kiadó és a Magyar Történelmi Társulat Sziluett. Korszerű történelmi életrajzok sorozatában történt kiadása jóvoltából. A klasszikus életrajzírás szabályainak megfelelő, korszerű munka korrajzot is fölfest. Címe a két világháború közötti nemzetközi tudománypolitika egyik legnevesebb alakjának, Carl Heinrich Beckernek Klebelsbergről adott értékelését idézi. A „legnagyobb álmú”, rendkívüli hatású magyar vallás- és közoktatásügyi miniszter életútját áttekintő biográfia a Klebelsbergről szóló korábbi írásoknál lényegesen nagyobb figyelmet szentel hősének a minisztersége előtti, későbbi önmagát építő és előlegező életszakaszának, és az eddigi kutatásokat összegezve mutatja be munkássága legfontosabb eredményeit. A kötet szerzőjének ajánlásából kiderül, hogy a könyv célja az államférfi munkásságának tárgyilagos értékű bemutatása mellett az esendő, olykor hibákat is elkövető ember ábrázolása: „Mindez azonban semmit sem von le nagyságából, sőt inkább erősíti azt…”

Bővebben

Meghívó

letöltés PDF-ben

Képek az eseményről

Videó

Sajtómegjelenések

2015.04.10

Breuerpress International

tovább a weboldalra
archivált PDF
2015.04.10

Cink

tovább a weboldalra
archivált PDF
2015.04.10

Kultúra.hu

tovább a weboldalra
archivált PDF
2015.04.14

Heti TV

tovább a weboldalra
archivált PDF