előadás az MTA munkabizottsági ülésén

2015. május 29.

Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Filozófiai Munkabizottsága 2015. május 29-én Nyelv, nyelvhasználat, a filozófia nyelve címmel munkabizottsági ülést és elméleti tanácskozást tart, amelyre a kortárs kulturális antropológiai és etikai kutatások iránt érdeklődő szakembereket hívták meg. A konferencián a VERITAS Történetkutató Intézetet Kovács Kálmán Árpád tudományos munkatárs képviseli, A filozófia nyelve a protestáns „hit és tudomány” vitákban a 19. század második felében című előadásával.

KKÁAz előadás a filozófia nyelvének használatát vizsgálja a protestáns „hit és tudomány”-vitákban a 19. század második felében. Anyagát a magyar protestáns sajtó zászlóshajóinak, az Egyházi és Iskolai Lapnak, az Egyházi és Iskolai Figyelmezőnek, a Protestáns Szemlének és a Debreceni Protestáns Lapnak válogatott cikkei, tanulmányai, valamint Erőss Lajos 1905-es nevezetes Apológiájának válogatott részei adják. Tárgyalásrésze három szerkezeti egységre oszlik. 1.) Röviden összefoglalja szellemtörténeti változások eszmetörténeti gyökereit a 19. század második felében. 2.) Röviden jellemzi a liberális, (neo)ortodox és ébredési-ébresztési-belmissziói teológiai mozgalmakat és a római katolicizmushoz, a német idealizmushoz, a pozitivizmushoz, materializmushoz, evolucionizmushoz, darwinizmushoz, haeckelianizmushoz, az osztályharcos szocializmushoz (marxizmushoz) stb. való viszonyukat. Ezen a helyen kitér a kereszténység világi tudományossággal és ideológiai rendszerekkel kapcsolatos alapvető hármas hozzáállására (befogadás, apológia, megváltoztatás) 3.) A tudományfelfogással kapcsolatos különböző nézeteket az írók metafizikai gondolkodásába illesztve kell megértetnünk. Metafizika alatt értjük ezen a helyen az ontológiai (lételméleti), gnoszeológiai (ismeretelméleti) és logikai gondolkodás rendszerét. Fontos megjegyeznünk, hogy ezek az írások a tudományos ismeretterjesztés szintjén a kor érdeklődő lelkészi és egyházias nemlelkészi értelmiségének műveltségi szintjéhez és felfogóképességéhez igazodtak. Az előadás ezen a mai történészi bölcsészműveltség által is megközelíthető nívón tárgyalja az olyan fogalmakat, mint a „tudomány”, „alanyiság”, „objektivitás”, „törvény”, „modernitás”, „haladás”, „racionalizmus”, „naturalizmus”, „szupranaturalizmus”, „panteizmus”, „tény”, „tapasztalat” stb. Fontos megjegyeznünk, hogy az előadás ezeket a fogalmakat a hitéleti reflexió („a valláserkölcsi vagy hitélet fejlesztése, megerősítése”) szemüvegén keresztül vizsgálja.

Meghívó

letöltés PDF-ben

Program

tovább a weboldalra

Sajtómegjelenések

2015.05.29

Veol.hu

tovább a weboldalra