2015. július 28.

A VERITAS Történetkutató Intézet és a Magyar Napló közös kiadásában napvilágot látott Büky Orsolya A szellem lovagjai. A Magyar Corvin-lánc, a Magyar Corvin-koszorú és a Magyar Corvin-díszjelvény kitüntetés története, valamint Botos János A magyarországi zsidóság vagyonának sorsa 1938–1949 című műve.

Nem véletlen, hogy az egyik kötet mottója (Szophoklész: „Az igazság mindig a legerősebb érv”) egybecseng az Intézet egy Deák Ferenc-i szállóigéből kölcsönzött jelmondatával: „… hazudni nem szabad”. E gondolatoktól vezéreltetve mindinkább kibontakozik a VERITAS Intézet tevékenysége a tudományos és ismeretterjesztő kommunikáció minden formájában. Széleskörűvé vált a szóbeli tevékenység (konferenciák, VERITAS-estek, hazai és külföldi bemutatkozások), immár folyamatosan jelen van az elektronikus médiában saját honlapja s újabban pedig a hírlevele által. A közelmúltban megjelent az első három VERITAS könyv, majd az első (2014-es) Évkönyv.

A legfrissebb termés pedig újabb két kiadvány, amellyel elindul a VERITAS Füzetek sorozata. A sorozat szerkesztője Ujváry Gábor, az Intézet hazánk két világháború közötti időszakát kutató csoportjának vezetője. Mindkét mű magas felkészültségről, eredeti látásmódról, elsődleges források felkutatásáról, elemzéséről és összegzéséről, kitűnő dokumentációról, alapos jegyzetelésről, továbbá a történelem, annak ismeretlen vagy kevésbé ismert részletei iránt érdeklődő nagyközönség számára is érthető, olvasmányos stílusról tanúskodik 125, illetve 126 oldalon.

Bővebben