2015. szeptember 23.

2015. szeptember 23-án Kaposvárott, a Takáts Gyula Emlékházban mutatja be Bába Iván, főszerkesztő és Szakály Sándor a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója, a Berzsenyi Irodalmi Társaság elnöke a Somogy kulturális folyóirat ez évi második számát.

Az idén negyvenharmadik évfolyamába lépő SOMOGY az egyik legrégebbi és legrangosabb kulturális és művészeti folyóirat, amely nem csupán az elsőbbséget élvező régió, a Dunántúl és Somogyország irodalmi és kulturális értékeinek megörökítője, de az egész Kárpát-medencéé; számos kiemelkedő és ma már klasszikusnak számító költőnek, írónak, irodalomtörténésznek volt – és remélhetőleg marad – az otthona.

Meghívó

letöltés PDF-ben