2015. szeptember 11.

Remélem, Fekete György elnök úr utólag megbocsájtja nekem, hogy egy búcsúképpen elmondott családi anekdotájának ezt a kedves mondatát kiragadtam, és ezzel köszönöm meg neki – mint a történet-béli kisiskolások édesanyja odaadó pedagógiai munkáját és szeretetét – a péntek délelőtti lenyűgöző művészettörténeti-, építészeti-, és képzőművészeti tárlatvezetését a Pesti Vigadóban.

2015. szeptember 11-én a VERITAS Történetkutató Intézet munkatársai a Magyar Művészeti Akadémia vendégei voltunk, és közel két órán keresztül elnök úr és kollégái figyelmes vendégszeretetét élvezve, bejárhattuk az immár ötödszörre újjáépített Vigadó épületét a „pincétől a padlásig”. Megnézhettük az újratervezett belső tér remek adottságait, az eredeti tervek alapján rekonstruált régi termek pompájától a „frissen megnyert” 5. és 6. emeletek modern, többfunkciós kiállító-, koncert-, színház- és báltermein keresztül, a még ködbe burkolózva is fényképez(ked)ésre csábító tetőteraszig. Utunk során módunkban állt megtekinteni két kortárs képzőművész akadémikus, Bertalan Tivadar és Orosz János tárlatát. Séta közben hallhattunk az Akadémián folyó szerteágazó munkáról; a számok szintjén is megismerhettük a Vigadó tevékenységét, két évre előre betervezett kiállítás és koncertprogramját. Meggyőződésem, hogy egyikünk sem felejti el a Vigadó épületének keresztrácsos díszítő főmotívumát, mint ahogy azt a torokszorító történetet sem, amely arra az elhatározásra juttatta Fekete György elnök urat, hogy sohase viseljen nyakkendőt. Külön köszönjük, hogy személyes történeteivel gazdagította életünket.

Valószínűleg kevesen tudják, hogy a Vigadó épületében működő könyvtár a maga nemében egyedülálló. A Magyar Művészeti Akadémia könyvtára gyűjti és őrzi az Akadémia működésével és az akadémikusokkal kapcsolatos írott, audiovizuális és elektronikus dokumentumokat, valamint hozzáférést biztosít a kortárs művészeti kutatás számára. E könyvtár nyugalmában elnök úr anekdotázva tanító történetei mellett hallhattunk még az Akadémia közeljövőjét meghatározó tervekről, a kezelésükbe tartozó épületekben folyó tevékenységről, építészeti feladatokról, az elmúlt negyven év hagyatékaként továbbélő művészeti, művészettörténeti hiányjelekről és az ebből fakadóan rájuk háruló kötelezettségekről. Ezeket a teendőket precíz, előrelátó tervezéssel végzi el az MMA vezetése, amely munkában – ha módunkban áll – örömmel segítünk, és részt veszünk.

Kétségtelen, hogy a 150 éves Pesti Vigadó a magyarországi kulturális és művészeti élet múltjának és jelenének kiemelkedő helyszíne. Értékteremtő munkájukhoz gratulálunk, jó egészséget, töretlen alkotókedvet, értő és egyre fiatalodó közönséget kívánunk!

kpt