Egyházi autonómiák, közösségek a XX. század elején

2015. október 6.

Mit eredményeztek a Wekerle-kormány liberális, egyházi vonatkozású törvényei? Melyek voltak a bevett és az elismert felekezetek? Kik nyertek a Wekerle-törvényekkel? Kialakult-e a vallási közömbösség? Vajon a püspöki kar támogatta-e a Katolikus Néppártot? – ezekre a kérdésekre keresték a választ a VERITAS Történetkutató Intézet október 6-ai vitasorozatának résztvevői: Dr. Gergely András, az Intézet Dualizmus-kori kutatócsoportjának vezetője, Dr. Sarnyai Csaba Máté, a Károli Gáspár Református Egyetem docense és Dr. Kovács Kálmán Árpád a VERITAS tudományos munkatársa.

SCSM 260Az 1894. és 1895. évi törvények új korszakot nyitottak a magyarországi egyházak történetében. „Az állam szerepe átalakult, és kezébe vette azokat a funkciókat, melyek korábban elsődlegesen az egyházakhoz tartoztak” – emelte ki Sarnyai Csaba Máté. A Wekerle-törvénycsomag által az állampolgár elsőként az állam polgára lett, és másodszinten valamelyik felekezet tagja.

Az uralkodó vallás a magyar közjog elvileg elutasított, gyakorlatilag mégis körülírt fogalma. Jelenti a katolikus vallás kitüntetett helyzetét a többi bevett vallással szemben. A protestánsok számára ezekből 1895 utánra egy nagyobb elvi sérelem maradt; hogy az állam és kormánya hivatalosan csak egy vallásos kultuszt, a római katolikust ismer és gyakorol. Ha a bevett vallásfelekezetekről beszélünk, akkor az ország törvényeibe bevett, azaz hitelveik és működésük számára alkotmányos garanciákat szerzett vallásokról van szó. Jellemzőik a rögzített hitelvek, számottevő népesség, és társadalmi beágyazottság. Joguk van a törvényes keretek közötti önkormányzatra, tehát autonómiára, és intézményfenntartásra, mely jogaik biztosításához közjövedelmeket és közhatalmi segítséget is igénybe vehetnek.

Bővebben

Meghívó

letöltés PDF-ben

Képek az eseményről

Sajtómegjelenések

2015.10.01

Magyar Hírlap

archivált PDF
2015.10.01

Magyar Fórum

archivált PDF
2015.10.03

Magyar Nemzet

archivált PDF
2015.10.15

Magyar Fórum

tovább a weboldalra
archivált PDF