konferencia

2015. október 6.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2015. október 6-án, kedden 10.00 órai kezdettel konferenciát rendez „Az aradi vértanúk tiszteletére”. A program részeként ünnepélyes külsőségek között avatják fel a Nagysándor József vezérőrnagy, aradi vértanú emlékére állított emléktáblát. A konferencia nyitóelőadását a VERITAS Intézet Dualizmus-kori kutatócsoportjának vezetője, Gergely András professzor tartja Reform, Nemzet, Forradalom címmel.

Egy 1890. szeptember 20-án Torinóban készült történelmi hangfelvétel ránk maradt töredéke őrzi Kossuth Lajosnak  az aradi vértanúk emlékművének felavatására szánt beszédét. Szavai egyszerre örökérvényűek és aktuálisak:

„ A világ birája, a történelem fog e kérdésre felelhetni.
Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben a' hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon keresztűl; engem, ki nem borúlhatok le a magyar Golgotha porába, engem October 6ka térdeimre borúlva fog hontalanságom remete lakában látni a mint az engem kitagadott Haza felé nyujtva agg karjaimat a hála hő érzelmével áldom a vértanuk szent emlékét hűségükért a Haza iránt, 's a' magasztos példáért, melyet az utódoknak adtanak; 's buzgó imával kérem a m
agyarok Istenét hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, mely Hungária ajkairol a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen. Amen! ”
(Forrás: Országos Széchényi Könyvtár - Zeneműtár - 2008. • Felelős szerkesztő: Káldos János)

Program

archivált PDF