Ligeti Dávid előadása Gyergyóremetén

2015. október 10.

A VI. Székelyföld Napok keretében 2015. október 10-én tudományos konferenciára került sor Gyergyóremetén. A tudományos eszmecserén, amely az „Istenem, erősíts meg a nehéz órákban!” címet viselte, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos munkatársa, Ligeti Dávid Ádám Az erdélyi hadjárat Arz Arthur, egy erdélyi szász tábornok szemével (1916-1917) címmel tartott előadást. Ligeti bemutatta Arz pályáját, majd ismertette az erdélyi hadjárat legfontosabb eseményeit rámutatva arra, hogy a kezdeti nehézségek ellenére a Monarchia német segítséggel elhárította az antant oldalán hadba lépett Románia támadását. Intézetünk munkatársa felidézte Arz gondolatait a hadjáratról, kiemelt fontossággal pedig a román támadás által kiváltott erdélyi menekülthullámról.

arz2Báró straussenburgi Arz Arthur erdélyi szász származású (nagyszebeni születésű) császári és királyi vezérezredes, 1917–18 között az Osztrák–Magyar Monarchia összes fegyveres erőinek vezérkari főnöke volt. Arz – a trianoni békeszerződés utáni rövid intermezzót leszámítva – végig magyar állampolgár volt, sőt 1903-ban magyar nemesi család leányát, thomkaházi és falkusfalvi Thomka Stefániát vette feleségül. A tábornok az első világháború egyik legsikeresebb osztrák–magyar hadvezetője volt, aki másodikként kapta meg a Monarchia hadseregéből a Pour le Mérite porosz kitüntetést. Számunkra legemlékezetesebb szerepvállalása mégis 1916-ra esik, amikor Arz irányította az Erdély védelmét a k. u. k. 1. hadsereg élén. Arzot több erdélyi város díszpolgárává fogadta, sőt Nagyszebenben utcát is elneveztek róla.
Arz katonai pályája 1876-ban kezdődött, amikor egy évi önkéntesként csatlakozott a hadsereghez. Ezt követően kilenc évig Erdélyben teljesített csapatszolgálatot a k. u. k. 23. tábori vadászzászlóaljnál. 1885-ben felvételt nyert a bécsi Hadiiskolába, ahol a vezérkari tiszteket képezték. Pályája egyik csúcsát 1903 jelentette, amikor a k. u. k. haderő Személyügyi Osztályának lett a vezetője, 1912-ben pedig a Hadügyminisztérium logisztikai főosztályát irányította.
A világháború kitörésekor Arz altábornagy azonnal jelentkezett frontszolgálatra. 1914. szeptember 5-én átvette Svetozar Borojević gyalogsági tábornoktól a kassai VI. hadtest parancsnokságát, amelyet 1916-ig irányított. E hadtest sikeres harcokat vívott a keleti fronton. A limanowai csatában Arz – a 4. hadsereg jobbszárnyának irányítójaként – határozott beavatkozása révén az orosz hadsereg szárnytámadását sikeresen visszaverték.

Bővebben

Program

tovább a weboldalra

Sajtómegjelenések

2015.10.13

KILÁTÓ

tovább a weboldalra
archivált PDF