2015. október 16 - 17.

2015. október 16-17-én a Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája és Irodalom Tanszékei, valamint Kronosz Kiadó kétnapos emlékkonferenciát szervez, a neves irodalomtörténész és nyelvpszichológus születésének 125. és halálának 30. évfordulója alkalmából, Thienemann Tivadar és a mai szaktudományok címmel.

Thienemann Tivadar, egyetemi tanár, a két világháború közötti hazai szellemi élet jelentős szereplője, az Irodalomtörténeti alapfogalmak című könyv szerzője. 1922-ben megalapította a szellemtörténeti irány megismertetését és elterjesztését célzó Minerva Társaságot, melynek neves tagjai Szekfű Gyula, Gombocz Zoltán, Pauler Ákos, Horváth János, Zolnai Béla, Szerb Antal voltak. 1948-as emigrációját követően Hollandiában, majd az Amerikai Egyesült Államokban élt és alkotott. Élete utolsó éveiben írt feljegyzései fontos, számos vonatkozásban új információkkal szolgálnak a két világháború közti magyar kulturális és társadalmi (politikai) élet szereplőiről, intézményeiről, szervezeteiről, szellemi műhelyeiről, eseményeiről és történéseiről.

A konferencia „nyitányaként” a résztvevők október 16-án megkoszorúzzák Thienemann Tivadar emléktábláját, majd P. Müller Péter, a Pécsi Tudományegyetem Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék dékánhelyettesének köszöntője és Nagy Imre egyetemi tanár megnyitóbeszéde után tíz előadás keretében Thienemann életművének többféle összefüggését  elemzik, értékelik, tisztelegve a tudós nagyhatású munkássága előtt.  Az első konferencianap záró előadását Ujváry Gábor, a VERITAS Történetkutató Intézet Horthy-kori kutatócsoportjának vezetője tartja, Thienemann és a két világháború közötti magyar történettudomány címmel.

Meghívó

letöltés PDF-ben

Program

tovább a weboldalra