Ujváry Gábor előadása - Hóman Bálint és a konzervatív hagyomány

2015. november 12.

A Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan, 2015. november 12-én, csütörtökön 10 órai kezdettel Konzervatív társadalomtudósok politikai válaszútja az 1930-as, 1940-es években címmel tudományos ülést rendez a Filozófiai és Történettudományok Osztálya, az MTA Székház Felolvasótermében. A tanácskozás keretében a Horthy-korszak szellemi életében lényeges szerepet játszó konzervatív társadalomtudósok elágazó politikai útjával és szerepvállalásával foglalkoznak a résztvevők.

A ’30-as évek második felében válaszút elé kerültek a társadalom és ezen belül a szellemi élet vezető erői – amint ezt a kormánypárt ’38-as meghasadása, az ún. disszidens parlamenti csoport kiválása is egyértelműen tükrözte. Az egyik irány volt a német közeledés, háborús szövetség, jobboldali radikalizálódás útja, a másik pedig az ettől való elhatárolódás, az európai parlamentális politikai berendezkedések hagyományaihoz való erősebb kötődés, a magyar nemzeti jelleg és érdek hangsúlyozása, és kimondott-kimondatlan elhatárolódás a faji diszkriminációtól.
Ez az átfogó vizsgálódás a kor reprezentatív figuráira terjed ki – így Kornis Gyulára, Hóman Bálintra, Szekfű Gyulára, Horváth Jánosra, Mályusz Elemérre, Moór Gyulára. Eszmei-politikai orientációjuk természetesen befolyást gyakorolt az akadémia és az egyetem tudományos közegére, aminek egyik figyelemreméltó fejleménye volt 1943-ban a Hóman Bálint akadémiai nagydíjára vonatkozó javaslat visszautasítása és Szekfű Gyula kitüntetése az MTA II. Osztályának vitája, állásfoglalása alapján. Ebben is főbb szerepet játszott Kornis Gyula és Moór Gyula, mint ahogy ők lesznek 1945-ben – mondhatni a baloldali politikai radikalizálódást megelőzően – azok, akik az Akadémia vezetésében átmenetileg előtérbe kerültek, és kezdeményezték Hóman Bálint akadémiai kizárását (a megfelelő szabályzatok módosításával egyidejűleg), elnyerve ehhez a II. Osztály és az összeült közgyűlés támogatását.

Két szekcióban Ormos Mária és Hunyady György akadémikusok elnökletével összesen tizenkét előadás hangzik el. Többek között felszólal Romsics Ignác, Frank Tibor, Szegedy-Maszák Mihály, Gyáni Gábor, Kelemen János. A neves előadók között szerepel Ujváry Gábor, a történelemtudomány kandidátusa, a VERITAS Történetkutató Intézet Horthy-kori kutatócsoportjának vezetője is, Hóman Bálint és a konzervatív hagyomány című hozzászólásával.
Az előadók különböző nézőpontból közelítenek e válságos időszak összetett történetéhez, aminek végső tanúsága bizonyosan az, hogy szereplőinek volt eszmei és morális alapon nyugvó választási lehetősége e kritikus években. E felismerést erősítheti az a záróelőadás, amely történeti párhuzamként az olasz gondolkodók válaszútjával foglalkozik a fasizmus térhódításakor.

Meghívó

letöltés PDF-ben

Program

tovább a weboldalra

Sajtómegjelenések

2015.11.13

HVG

tovább a weboldalra
archivált PDF
2015.11.13

Civilhetes

tovább a weboldalra
archivált PDF