2015. november 14.

Konferencia keretében emlékeznek meg P. Uzdóczy-Zadravecz István ferences szerzetes, püspök halálának 50. évfordulójáról Esztergomban, a Szent Imre Szakközépiskola dísztermében november 14-én, szombaton 10 órától. A megemlékezéssel egybekötött tudományos konferencia fővédnöke Bíró László tábori püspök és a ferences rend magyarországi legfőbb elöljárója, miniszter provinciálisa P. Dr. Dobszay Benedek. A rendezvényen Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója A Nemzeti Hadsereg létrejötte címmel tart előadást, majd az emlékülés délutáni szessziójának levezető elnöke lesz. A nap végén szentmise, majd koszorúzás és állófogadás zárja a rendezvényt.

Zadravecz István – még ma is nagyon keveset hallani róla – 1884-ben született Csáktornyán, majd igen fiatalon, mindössze 14 évesen lépett a ferences rend kötelékébe, később a zágrábi teológia hallgatója lett. Tamás Alajos, a rend akkori miniszter provinciálisa Rómába küldte a Szent Antal Kollégiumba (Antonianum), ahol dogmatikát és szónoklattant tanult. Mindkét diszciplínából doktori fokozatot szerzett, 1907-ben szentelték pappá a lateráni bazilikában. Hazatérését követően Baján és Gyöngyösön tanított, idővel a szegedi rendház házfőnöke lett. Az első világháború idején a harcoló katonák lelki megerősítésében segédkezett, illetve a sebesültek gondozásában is részt vett. Lőw Immánuel szegedi rabbival együtt hatékonyan fellépett az antiszemitizmus ellen, és nyíltan szembeszállt Kun Bélával. Később Horthy Miklóssal baráti kapcsolatot alakított ki, aki ösztökélte Csernoch János hercegprímást arra, hogy Zadravecz megkaphassa a Szentszéktől a tábori püspöki címet. 1920-ban személyében ideákkal és álmokkal teli ember került a magyar hadsereg katonalelkészetének a vezető posztjára, aki meg akarta újítani a hadsereg lelkét, belsőleg nemesebbé tenni a római katolikus vallású katonák lelki életét, magyarságtudatát. A második világháborút követően, valamint a szerzetesrendek feloszlatásának idején rengeteg megpróbáltatás érte, két évig még börtönben is sínylődött, de szabadulása után sem hagyta el Magyarországot. Harminc kispapot szentelt fel titokban, jóllehet Budapestről kitiltották, és amikor csak kellett fizikai védelmet biztosított az üldözött zsidóknak. Édesanyja halála után a zsámbéki plébánián tevékenykedett. A rendőrség és a békepapság folyamatos zaklatásai halálos ágyáig elkísérték. Zadravecz István 1965. november 13-án hunyt el.

Meghívó

letöltés PDF-ben

Program

archivált PDF

tovább a weboldalra

Sajtómegjelenések

2015.10.29

Hello Esztergom

tovább a weboldalra
archivált PDF
2015.11.13

Magyar Idők

tovább a weboldalra
archivált PDF
2015.11.15

Ferencesek

tovább a weboldalra
archivált PDF
2015.11.22

Új Ember

archivált PDF