2015. november 27.

2015. november 27-én 16 órakor a Magyar Nemzeti Múzeum Pollack termében mutatkozik be a nagyközönség előtt két új kötet, amelyek a Kodolányi János Főiskola Történeti Műhely kiadványai sorozatban, a Ráció Kiadó gondozásában jelentek meg: Orosz László: Tudomány és politika. Fritz Valjavec (1909–1960) a két világháború közötti magyar–német tudománypolitikai kapcsolatokban, illetve Csurgai Horváth József: Székesfehérvár urbanizációja. A városfejlődés a kiegyezés korában

197 oroszlaszlo tudomanyespolitika 170pxOrosz László, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa, hosszú évek óta foglalkozik Fritz Valjavec munkásságával. Hazai és németországi levéltári kutatásai eredményeként született meg a magyar és a nemzetközi szakirodalomban is első, terjedelmes és átfogó életrajza a müncheni Südost-Institut emblematikus figurájáról, aki életre hívta és haláláig szerkesztette a térségünkre irányuló kutatások nemzetközileg elismert orgánumát, a Südost-Forschungen ("Délkelet-kutatás") című folyóiratot. Fritz Valjavec azon kevés nyugat-európai történészek egyike, akik Délkelet-Európa népei - köztük a magyarok - történetének vizsgálatát nem bevált nyugat-európai skatulyák ráhúzása, s nem a kérdésfelvetések tengerentúli koordinátákban gondolkodók általi értetlen elbagatellizálása, hanem az érintettek közös gondolkodásba való bevonása, s a tudományág legnevesebb képviselőinek eszmecseréje útján képzelték. Úttörő jelentőségű volt az a kísérlet, ahogy lapja európai fórumot teremtett az érintett népek gyakran homlokegyenest eltérő nézeteinek kifejtésére, s ezáltal a két világháború közötti időszak kölcsönös sértődöttségének feloldására.
A kötetről K. Lengyel Zsolt a regensburgi Magyar Intézet igazgatója és Ujváry Gábor, a VERITAS Intézet Horthy-kori kutatócsoportjának vezetője beszélgetnek.

180 csurgaihorvathjozsef szekesfeherurbanizacioja 170.1402583416Csurgai Horváth József történész, főiskolai tanár, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltárának igazgatója. Székesfehérvár urbanizációja című könyve Székesfehérvár Monarchia-korabeli urbanizációját mutatja be. A városi levéltár gazdag anyagának felhasználásával, egyúttal az ország egészére vonatkozó szakirodalomra támaszkodva ismerteti a város politikai változásait, a város vezetőinek, testületeinek, patrióta polgárainak hozzájárulását Fehérvár fejlődéséhez. Részletesen foglalkozik az urbanizáció minden lényeges területével az iparosodástól kezdve a közterek alakításán, az építkezéseken, szociális intézmények létrehozásán, a vízvezeték- és csatornahálózat kiépítésén át a villanyvilágítás bevezetéséig, a közúti és vasúti közlekedés fejlesztéséig.
A könyvbemutatón a szerzővel Ujváry Gábor történész, a VERITAS Intézet kutatcsoport-vezetője beszélget.

Meghívó

letöltés PDF-ben