2015. november 17.

Csaknem kétesztendőnyi működést tekintett át a VERITAS Történetkutató Intézet Tanácsadó Testülete az intézet székhelyén 2015. november 17-i tartott ülésén Boross Péter, a testület elnöke vezetésével. Az évzáró értekezleten Szakály Sándor, a VERITAS Intézet főigazgatója, Marinovich Endre tudományos főigazgató-helyettes számolt be az intézet helyzetéről, az elvégzett munkáról. Ezt követően az ülés résztvevői áttekintették a jövő évi tennivalókat.

Bevezetőjében Boross Péter elmondta, hogy az eltelt időszakban végzett munka bebizonyította: indokolt volt a VERITAS Intézet életre hívása. Létjogosultságát alapvetően a tárgyilagos érték- és mértékrend kialakításának követelménye igazolja.

Szakály Sándor beszámolva az elmúlt mintegy két évről, elmondta: csaknem félévet vett igénybe az, hogy megfelelő feltételekkel kezdje meg működését az intézet. A tudományos tevékenységet publikációk közlése, konferenciák szervezése és tudományos fokozatok megszerzése töltötte ki. Ez utóbbiról elmondható, hogy két disszertációján dolgozó munkatárs kivételével a teljes kutatói állomány megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik. Másfelől: a Nemzeti Kulturális Alap támogatását – pályázat útján – négy munkatársa nyerte el.

Bővebben