2015. november 26.

Az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport 2015. november 26-án eddigi munkásságát bemutató programot rendezett az érdeklődő, elsősorban szakmai közönségnek.

A 2013 nyarán alakult kutatócsoport három témakörben kezdte meg a magyar egyetemtörténet kutatását. Az első terület a középkori külföldi magyar egyetemjárás teljes adattárának elkészítése, a legújabb hazai és külföldi kutatások eredményeinek felhasználásával, beleértve a diákok karrierpályáinak vizsgálatát. A második terület a Kárpát-medence valamennyi hazai felsőfokú oktatást végző állami és egyházi tanintézetébe járt hallgatók tanulmányi adatainak feltárása számítógépes adatbázis formájában, a 16. századi kezdetektől első lépésben 1850-ig. A harmadik terület a magyar felsőoktatás 1945 utáni korszakára vonatkozó, s eddig fel nem tárt levéltári forrásanyagának összegyűjtése és feldolgozása. A csoport munkája illeszkedik a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság által 2012-ben kezdeményezett együttműködéshez, amelynek keretében kívánják összekapcsolni az egyes országokban már évek óta készülő középkori, és újkori hallgatói adatbázisokat, és nemzetközi egyetemtörténeti adatbázist kívánnak létrehozni.

Az előadások mindhárom témakört átfogták. Oborni Teréz, az MTA BTK Történettudományi Intézet Kora újkori témacsoport vezetője a közelmúltban befejeződött, erdélyi egyetemjárásról szóló és immár öt kötetből álló kiadványsorozatot értékelte.
Ujváry Gábor, a VERITAS Történetkutató Intézet kutatócsoport-vezetője, a csoport által publikált két peregrinációs adattárat mutatta be, a „Magyarországi diákok egyetemjárása” sorozat lezáró, 21. és 22. köteteit: Mészáros Andor – Szögi László – Varga Júlia: Magyarországi diákok a birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin 1789-1919. és Patyi Gábor – Simon Zsolt – Szabó Miklós – Szögi László – Varga Júlia: Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon 1867-1890. című munkáit. A háromszerzős 21. kötet Bécs kivételével az osztrák és cseh örökös tartományokban, a horvátországi területeken és a Galíciában lévő egyetemek, összesen 25 felsőoktatási intézmény, egyetem, műegyetem, akadémia és művészeti intézmény magyarországi hallgatóit, szám szerint 6992 diák adatait tartalmazza a hosszú 19. században. Ezt teszi teljessé a bécsi intézmények szerepét bemutató, mintegy 12.500 diák beiratkozási adatait tartalmazó 22. kötet.
Végezetül a kutatócsoport honlapjának rövid ismertetésével zárult a tanácskozás.
Meghívó

letöltés PDF-ben