Gróf Imre élettörténete és oroszországi harctéri naplója

2015. december 15.

Mindig érdekfeszítő könyvbemutatók várják az érdeklődőket a budavári Litea Könyvesházban. Ezúttal 2015. december 15-én Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója ismertette méltató elemzéssel Gróf Péter–Szabó Péter: Somogyi bakák szakaszparancsnokaként a Don-kanyarban című könyvét.

Bakó Károlyné Annamária, a Litea Könyvesház vezetőjének köszöntését követően Szakály Sándor történész – olvasói benyomásait megosztva a Liteát megtöltő közönséggel – ismertette, méltatta a kötetet, Gróf Imre tartalékos tisztből lett géppuskás szakaszparancsnok élettörténetét is magában foglaló oroszországi harctéri naplóját. Ezt több szempontból rendhagyónak, rendkívül értékesnek minősítette. Mert nem legenda, nem utólag kreált valóság, hanem maga a mindennapi élő valóság, hiszen azt a hajdani hadnagy az oroszországi Don menti térségben teljesített szolgálata közben írta. Nem utóbb átgondolva, utána olvasva, nyilvánosságnak szánva vetette papírra. Naplóírókhoz híven csak önmagának akarta megörökíteni a történéseket. Jót és rosszat egyaránt napi 10-12 bejegyzések formájában. Szakály Sándor által is fontosnak és hasznosnak tartott bevezető tanulmány után számos jellemző részletet idézett a hadi diárumból. Hogyan építettek harcálláspontot a lápos területen, milyen sanyarú és veszélyes körülmények között álltak helyt, várván a váltásukat (ami nem jött). Amikor jöttek az oroszok, akik ellen - elfogyván kézigránátjaik - már csak fagyos rögöket tudtak dobálni. Azután: miként mentek aknára egyes bajtársak, mivel az árkászok lerakták, az utászok pedig fölszedték az aknákat, de nem mindig jelölték meg pontosan a helyet; és az aknák „vándoroltak” is… És: kit mikor, miért terjesztettek föl kitüntetésre,

Bővebben

Meghívó

letöltés PDF-ben

Képek az eseményről