Elismerő akadémikusi szavak a VERITAS Évkönyvről

2015. december 10.

– Megjelent a Levéltári közlemények 86., tematikus száma –

Az 1945-ös fordulatokban gazdag évet górcső alá véve elkészült a Levéltári közlemények 2015. évi – tematikus – száma. 2015. december 10-én, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának konferenciatermében rendezett sajtótájékoztató keretében be is mutatták a levéltáros és történész szakmának, valamint a nagyközönségnek. A rovatok közül a Disputa megszólaltatja Szakály Sándor történészprofesszort, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatóját, hogy miként vélekedik 1945-ről, mint korszakhatárról. Az Irodalom recenziós rovat pedig a VERITAS Intézet első, 2014-es Évkönyvét teszi kritikusi mérlegre.

Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának főigazgatója a folyóirat bemutatása kapcsán ismertette a levéltár, illetve a szakfolyóirat történetét, utalván arra, hogy a levéltárosoknak 1923-ig nem volt saját szakfolyóiratuk. Ekkor azonban Csánki Dezső az alapítás ötletével bekopogtatott Klebelsberg Kuno kultuszminiszterhez, aki rögtön felkarolta a kezdeményezést. Így vált a Levéltári közlemények a legrégibb levéltári szakkiadvánnyá. Először a Magyar Királyi Országos Levéltár, majd az Akadémiai Kiadó (1954–1995), azt követően pedig ismét az országos levéltár adta ki.

Megjelenése – az 1947–1953 közötti szünetet leszámítva – folyamatos. Egyes állomásait leginkább a szakfolyóirat alcímváltozásai jelzik (A Magyar Országos Levéltár folyóirata (1942/45-1946), A Levéltárak Országos Központjának folyóirata (1954-1967), A Magyar Országos Levéltár folyóirata). Ami változatlan: Csánki felelős szerkesztésétől kezdve napjainkig, L. Balogh Béni felelős szerkesztői munkájáig az orgánum szakmai hitvallásának maradéktalan megvalósítására törekszik.

Bővebben