2015. november 3 - 5.

Munkatársunk, dr. Kovács Kálmán Árpád 2015. november 4-én a németországi Bad Kissingenben tartott előadást. A konferencia házigazdája a szudétanémet alapítású „Der Heiligenhof“ oktatási központ volt, amely immár ötödik alkalommal gyűjtötte össze azon levéltárosokat és történészeket, akik a német nyelvhatártól keletebbre fekvő területek olyan gyűjteményeit vizsgálják, melyek a német történelem szempontjából releváns anyagokat őriznek. Munkatársunk a „Liberális teológia kontra ébredési mozgalmak. Különböző kulturális mintázatok recepciója a századfordulós magyar protestáns sajtóban“ című referátumában két készülő 120-150 oldalt kitevő kismonográfia munkálatairól számolt be. Az első jelenleg „Az állam-egyház viszony és a református öntudat problémái a 19. században“, a második „Az államsegélyes egyházpolitika a dualizmus korában“ munkacímet viseli.

Előadásában az első munkára tért ki részletesebben, mely fontos német szellemtörténeti vonatkozásokat is magába foglal majd. Kiindulási pontként röviden ismertette a „magyarországi reformátusok“ kiváló német kutatónője, Juliane Brandt eredményeit, melyekre előadónk is sokban tudott építeni. Az előadás majdnem felét annak a bonyolult közjogi-felekezeti-etnikai-társadalmi viszonyrendszernek a felvázolása tette ki, mely életközösségben a történeti Magyarország protestáns és református fejlődését vizsgálnunk kell. Nagy szerepet kapott az előadásban a gazdaság új lehetőségei és jelenségei által kiváltott vándormozgalom ismertetése, mely a tömbreformátusság mellett megnövelte a református szórvány szerepét és jelentőségét, nyitottabbá téve a magyarországi reformátusokat a friss, a modern élet új jelenségekhez alkalmazott nyugati lelki kezdeményezések iránt. A protestantizmus irányzatosodását a liberalizmus-ortodoxia-ébredés háromszög leírásával jellemezte, ahol a magyarországi protestáns vallási életben éles határok helyett inkább „kristályosodási pontok“ voltak jellemzőek.

Bővebben

Program

archivált PDF