2016. február 8.

Tőkéczki László, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára és Ujváry Gábor, a VERITAS Történetkutató Intézet Horthy-kori kutatócsoportjának a vezetője mutatja be 2016. február 8-án 17 órakor a Hegedüs Sándor, a százkezű politikus című könyvet a Pápai Református Gyűjteményekben (8500 Pápa, Március 15. tér 9.).

Figyelemre méltó kötet látott napvilágot az Argumentum Kiadó gondozásában a 19. század utolsó harmadának nagyszorgalmú publicistájáról, országgyűlési és pénzügyi politikusáról, aki pályája csúcsán a Széll-kormány kereskedelemügyi minisztere volt. Hegedüs Sándor neve ma már csak szakmai körökben ismert, mint sok más olyan közszereplőé, akik mindennapi munkálkodásukkal hozzájárultak a történelmi Magyarország államszervezetének kiteljesedéséhez, gazdaságának felvirágoztatásához, de nem tartoztak a pártvezérek közé. Hegedüs (1847–1906) polgárosodó erdélyi nemesi családból származott. Jókai lapjában, A Honban lett dolgos publicistája a kiegyezés utáni fő ellenzéki erőnek, a Tisza Kálmán vezette balközépnek. Beházasodott a Jókai családba. 1875-től 30 évig kormánypárti nemzeti-liberális képviselő, a pénzügyi bizottság állandó előadója, de tagja, jegyzője és ugyancsak előadója az osztrák-magyar közös ügyeket tárgyaló fontos bizottságnak. Nemzetközi konferenciákon képviselte a kormányt, segítette az aranyvaluta bevezetésének valóban nagy munkáját. Közben több mint 5000 sajtócikket írt. Gazdaságtudományi munkái alapján 1885-től tagjává választotta az Akadémia.

1902-1906-ig a Dunántúli Református Egyházkerület aktív, a hitélettel érdemben foglalkozó főgondnoka, mint ahogy élete utolsó évében a főrendiháznak is tevékeny tagja volt. Mikszáth nevezte őt „százkezű embernek”.

A kötet hat elemző tanulmányt tartalmaz, Katona Tamás és Szász Zoltán szerkesztette, előszavát Kövér László a Magyar Országgyűlés elnöke írta. A könyv bőséges válogatást nyújt Hegedüs publicisztikai írásaiból, képviselőházi és nemzetközi konferenciákon való felszólalásaiból, egyházpolitikai értékű megnyilatkozásaiból, valamint néhány fontos dokumentumot közöl az egykori kormányzati munka és a nemzetközi pénzügyi élet mindennapjaiból. A kiadványt látványos, Hegedüs pályáját és a kort megidéző, 48 oldalas képmelléklet zárja.

Meghívó

letöltés PDF-ben

Program

tovább a weboldalra

Sajtómegjelenések

2016.02.10

Pápa Ma

tovább a weboldalra