Ujváry Gábor tudományos előadása Bécsben

2016. február 15.

2016. február 15-én 19 órakor, a Bécsi Magyar Történeti Intézetben (Collegium Hungaricum,1020 Wien, Hollandstr. 4.) Ujváry Gábor, a VERITAS Történetkutató Intézet Horthy-kori kutatócsoportjának vezetője tart előadást a két világháború közötti magyar kultúrpolitika alakulásáról, Klebelsberg Kuno és Hóman Bálint munkásságáról Magyar kultuszminiszterek a két világháború között (Ungarische Kultusminister zwischen den Weltkriegen) címmel.

„A magyar hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá.” - a kultúrfölény programjának alaptételét rögtön miniszteri pályafutása kezdetén, 1922-ben fogalmazta meg gróf Klebelsberg Kuno. A magyar társadalom az első világháború és az azt követő forradalmak idején, kiváltképp a trianoni békediktátum következményeként sajátos értékválságot élt át. Kulturális értelemben is begyógyíthatatlannak tűnő sebeket szerzett: nagymúltú iskolák, közgyűjtemények, műkincsek kerültek a határokon túlra. Felismervén az újbóli építkezés követelményét a korszak két meghatározó vallás- és közoktatási minisztere, Klebelsberg Kuno (1922–1932), majd Hóman Bálint (1932–1942), kultúrfogékonysággal, szociális együttérzéssel ellensúlyozta a szorító adottságokat. A képzési rendszer minőségi és mennyiségi fejlesztésére, a tehetségek támogatására, a tudományos kutatási projektek és a nemzetközi szakmai kapcsolatok állami finanszírozására irányuló politikájuk ma is példaértékű. Klebelsberget ma minden mérvadó történész értékteremtő, konzervatív államférfinak tekinti. Ám a '30-as évek kultuszminisztere, Hóman Bálint alakja körül heves, nagy nyilvánosságot érintő viták bontakoztak ki. Tettei, kezdeményezései valóban eltörpülnek néhány tagadhatatlan tévedése mellett? Hogyan viszonyult Hóman nagy elődje örökségéhez? Ezekre a kérdésekre válaszol Ujváry Gábor, a téma szakértője a Bécsi Magyar Történeti Intézet programján.

Program

tovább a weboldalra

Sajtómegjelenések

2016.02.17

Volksgruppen ORF

tovább a weboldalra