Orosz László előadása

2016. március 4.

Március 4-én Szegeden rendezték a VIII. Több nemzetiségű államok keletkezése és felbomlása Közép-Európában tudományos konferenciasorozat történészeknek, geográfusoknak, regionalistáknak és közgazdászoknak 2016. évi tanácskozását. A VERITAS Intézet munkatársa Orosz László A kollektív bűnösség jegyében. Magyarország és a „németkérdés” – hetven évvel ezelőtt címmel tartott előadást a történész szekció Köztes-Európa története a 18-tól a 21. századig munkacsoportjában.

Hetven évvel ezelőtt, 1946 januárjában vette kezdetét a különféle ideológiai alapvetésekkel alátámasztott – ezúttal épp a „kollektív bűnösség” jegyében foganatosított – XX. századi etnikai tisztogatások soron következő fejezete, a magyarországi németek jelentős részének szervezett kitelepítése. A „bűn és bűnhődés” kollektív kezelésére visszavezethető atrocitások a hazai németséget az ország lakosságához viszonyított arányánál jóval nagyobb mértékben érintették. Mindez jól látható összefüggésben állt azzal, hogy a világháborús összeomlással párhuzamosan – ahogyan más államokban is történt – a nemzeti önfelmentés pszichózisa kifejezetten a németségre tolta át a felelősséget. A szovjetek által megszállt országokban mindehhez a társadalmi és politikai átalakulás is megfelelő légkört készített elő. Az előadás az ún. „németkérdés” hetven évvel ezelőtti kontextusába nyújt betekintést, érintve a legfontosabb bel- és külpolitikai dilemmákat, a földkérdést, a belső telepítési problémák megjelenését, Beneš közismert dekrétumait és a lakosságcsere-egyezményt, a politikai pártok eltérő álláspontját, az ellenségkép felélesztését, a közvélemény megdolgozását, a gyűlöletkeltő és a józan hangokat egyaránt.

Program

archivált PDF

tovább a weboldalra