2016. április 21.

A Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás és a VERITAS Történetkutató Intézet közös szervezésében új történelmi előadássorozat kezdődött Korunk történelme (1867-1994) címmel a felvidéki Királyhelmecen (Královsky Chlmec). Az programsorozat keretében, 2016. február 11. és június 2. között kéthetente csütörtökönként, 18 órai kezdettel, összesen kilenc előadáson vehetnek részt a történelembarátok a Bodrogközi Magyar Közösség Házában. Az előadások során Intézetünk történészei a kiegyezéstől indulva az Antall-Boross kormány működéséig mutatják be hazánk 150 éves történelmének legfontosabb fordulatait és állomásait.

A következő előadást Ujváry Gábor, a VERITAS Intézet Horthy-kori kutatócsoport vezetője tartja 2016. április 21-én (csütörtökön) 18 órától, Kultúra, oktatás, tudomány a Horthy-korszakban címmel.

A magyar kultúra az első világháború és a trianoni békediktátum következményeként sajátos értékválságot élt át. A trianoni békeszerződés következtében nagy múltú magyar kulturális központok, iskolák, közgyűjtemények, műkincsek kerültek a határokon túlra. Ehhez a helyzethez kellett alkalmazkodnia az 1920 utáni kulturális politikának, amely az alapoktól kezdődő újból építkezés követelményét felismerte, ez irányú terveit jórészt meg is valósította, s ezáltal reformálta meg a kulturális életét és annak intézményrendszerét. Mindez elsősorban a korszak két kiemelkedő vallás- és közoktatási miniszterének, Klebelsberg Kunónak (1922–1931) és Hóman Bálintnak (1932–1942) köszönhető, akik a magaskultúrától a népoktatáson át a felnőttképzésig tárcájuk minden területén maradandót alkottak. Az alapfokú oktatás kiterjesztésére, az analfabetizmus leküzdésére, a tehetségek támogatására, a tudományos kutatási projektek és a nemzetközi szakmai kapcsolatok állami finanszírozására irányuló politikájuk ma is példaértékű. Klebelsberget ma minden mérvadó történész értékteremtő, konzervatív államférfinak tekinti. Ám a '30-as évek kultuszminisztere, Hóman Bálint alakja körül heves, nagy nyilvánosságot érintő viták bontakoztak ki. Ujváry Gábor kettejük munkásságának ismertetésével mutatja be a Horthy-korszak kulturális politikáját.

IV 21

Képek az eseményről