2016. augusztus 15 - 17.

Az egyik legizgalmasabb kérdések egyike a történelmi személyiség, a személyiség és történelem, illetve a történeti életrajz módszertana. E témakört járják körül a Magyar Történelmi Társulat és annak Dél-dunántúli Csoportja, a pécsi Kronosz Kiadóval közösen rendezendő konferencia résztvevői Zamárdiban, 2016. augusztus 15–17-én.

A konferencia elsődleges célja, hogy módszertani segítséget nyújtson, és konzultációs lehetőséget biztosítson olyan kutatóknak, akik történeti életrajz írásával foglalkoznak. Ugyanakkor a program igen hasznos lehet a történelmet felsőoktatásban vagy a közoktatási intézményekben tanítók, illetve minden, a történelem iránt érdeklődő személy számára. A tudományos tanácskozás természetesen nem csupán elméleti kérdéseket feszeget, hanem módszertani lehetőségeket is számba vesz majd. Az ankét második blokkjában történeti személyiségekről szólnak jeles kutatók s oktatók. Várhatóan 12 előadás hangzik el, főként magyarországi (részben külföldi) történeti személyiségek életrajzáról, illetve annak írásával kapcsolatos, a személyiségből, tisztségéből, helyzetéből és a korszak sajátosságaiból fakadó módszertani problémákról és lehetőségekről, amelyeket — az elméleti blokkban elhangzottak tanulságait is figyelembe véve — megvitatnak a résztvevők.

A felkért előadók közül modern történeti életrajz alapvető módszertani kérdéseit és követelményeit Kövér György, az MTA doktora, egyetemi tanár mutatja be. Gyáni Gábor, akadémikus, egyetemi tanár a szubjektív cselekvő középpontba állítása a történettudományban témáját járja körül. Ormos Mária akadémikus, professor emerita a befolyásos értelmiségieknek a politikai döntések hátterében betöltött helyét, szerepét rajzolja meg Kozma Miklós (1884–1941) MTI-elnök, politikus, honvédelmi és belügyminiszter, illetve Ágoston Péter (1874–1925) jogtudós, egyetemi tanár; szabadkőműves, radikális, majd szociáldemokrata politikus példáján keresztül. A pszichológia és történettudomány összefüggéseit Hunyadi György akadémikus, egyetemi tanár boncolgatja. A vezető politikus és tömeg; a kölcsönhatások, szituációk, módszerek; biográfiaírás és szociálpszichológia témakörét Erőss Ferenc, az MTA doktora, egyetemi tanár vázolja majd. Kőváry Zoltán egyetemi adjunktus a pszichobiográfiai módszer életrajzírásban való alkalmazásának lehetőségeit ismerteti.

A VERITAS Intézettől Szakály Sándor főigazgató a két világháború közötti magyar tisztikar példáján keresztül az életrajz és kollektív biográfia kapcsolatát elemzi, Ujváry Gábor kutatócsoport-vezető pedig Hóman Bálint személyében a tudós vagy politikus, az embertelen elveket szolgáló politikus és humánus egyén kérdéseire keresi a választ.

A konferencia szervezői lehetőséget biztosítanak arra is, hogy előadási tervvel jelentkezzen bárki. Az előadások kiválasztásában ezeket a felajánlásokat is mérlegelik, annak érdekében, hogy a bemutatott életrajzi változatok révén minél több módszertani problémára hangozzék el kézzelfogható példa, s nyíljon lehetőség ezek tapasztalatainak megvitatására. A szervezők kiadják az előadások tanulmánnyá érlelt változatát. Erre azok számára is lehetőséget biztosítanak, akik idő hiányában nem szerepelhetnek előadóként a konferencián, de vitákban ők is elmondhatják tapasztalataikat.

Teljes program PDF

 

Megjegyzés: a szervezők közlik, hogy a nagy érdeklődés miatt az üdülőben elfogyott az összes szálláshely, aki tehát zamárdi éjszakázással kíván részt venni, annak magának kell gondoskodnia szállásról, ugyanakkor túltelítettséggel számolnak az előadások alatt is.