Korunk történelme (1867-1994) rendezvénysorozat nyolcadik előadása

2016. május 19.

A Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás és a VERITAS Történetkutató Intézet közös szervezésében új történelmi előadássorozat kezdődött Korunk történelme (1867-1994) címmel a felvidéki Királyhelmecen (Královsky Chlmec). Az programsorozat keretében, 2016. február 11. és június 2. között kéthetente csütörtökönként, 18 órai kezdettel, összesen kilenc előadáson vehetnek részt a történelembarátok a Bodrogközi Magyar Közösség Házában. Az előadások során Intézetünk történészei a kiegyezéstől indulva az Antall-Boross kormány működéséig mutatják be hazánk 150 éves történelmének legfontosabb fordulatait és állomásait.

A következő előadásra 2016. május 19-én (csütörtökön) 18 órától kerül sor. Címe: Rendszerváltoztatás és új kormány. Az Antall és a Boross-kormányok 1990-1994.

Az előadássorozat nyolcadik prezentációjában  Marinovich Endre, a VERITAS Intézet tudományos főigazgató-helyettese fejti ki nézeteit a rendszerváltoztatás folyamatáról, valamint az Antall-  és a Boross-kormányok 1990-1994. évi tevékenységéről. A rendszerváltoztatás a múlt század nyolcvanas éveinek végén, a kilencvenes évek elején az egypártrendszerből a parlamentáris demokráciába, a tervgazdaságból a piacgazdaságba való átmenetet jelenti Kelet-közép-Európa  és Kelet-Európa országaiban, amely egyedi, egyszeri és egyirányú folyamatként nyilvánult meg. Ennek sajátos formája a magyarországi helyzet, amelyet az Ellenzéki Kerekasztal megalakulásától az első szabadon választott parlament és kormány hivatali idejének végéig kísér nyomon az előadó. Teret kapnak az előadás keretei között az újonnan létrejött és megújult politikai intézmények, mint az alkotmánybíróság, az államforma, a választási rendszerek stb. Természetesen szóba kerülnek az időszak legfontosabb külpolitikai eseményei, mint a Varsói Szerződés és a KGST megszűnése, a szomszédságpolitika, a délszláv krízis, az euro atlanti orientáció megnyilvánulása stb. Elkerülhetetlen részei a rendszerváltoztatásnak a nemzetgazdaságban bekövetkezett legfontosabb változások: a stabilizációs kísérlet, a kötöttségektől történő megszabadulás, a privatizáció.

V 19

 

.

Képek az eseményről